S’aprèn a elaborar un pla de treball i la redacció de les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil de les principals plataformes BIM.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos, del mòdul de certificació i seguiment econòmic i del mòdul de planificació temporal de TCQ.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 10 hores (en dos sessions de 5 hores)
Horari: de 9,00 a 14,00
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 260 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 325 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 12 setmanes hàbils.
Horari: S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 156 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 195 € + IVA

Comprar

Temari

TCQ – BIM PLA DE TREBALL. Planificació

 1. Creació automàtica del pla de treball.
 2. Creació manual de tasques.
 3. Durada i enllaços de les tasques.
 4. Rendiments diaris.
 5. Càlcul de durades de tasques.
 6. Calendari.
 7. Restriccions temporals i criteris de festius.
 8. Assignacions econòmiques i previsió de certificacions. Relació amb les dades de pressupost.
 9. Visor BIM-Viewer.
  1. Com obrir el visor TCQ BIM Viewer.
  2. Finestra principal de navegació.
  3. Com obrir el model.
  4. Menú arxiu.
  5. Llista d’objectes i propietats.
  6. Barra de localització.
  7. Vista del model 3D/2D. Menú vista.
  8. Menú objectes.
  9. Menú mesures.
  10. Menú canvis.
 10. Assignacions econòmiques i previsió de certificacions gràficament.
 11. Anàlisis temporal i econòmic del pla. Correcció dels possibles errors.
 12. Interpretació del diagrama de Gantt.
 13. Fus de previsió de certificacions i histograma de certificacions.
 14. Llistats.
 15. Representació 3D a data d’anàlisi.
 16. Representació 4D del pla de treball.
 17. Pas a progrés del pla.

TCQ – BIM Certificacions

 1. Introducció.
 2. Conceptes bàsiques.
  1. Inicialització de les dades de seguiment econòmic de l’obra.
  2. Certificació de línies de pressupost per amidament (directe o detallat), import i/o percentatge.
  3. Certificació d’elements no presents al pressupost.
  4. Les desviacions pressupostàries. Confirmació/desconfirmació d’amidaments finals.
  5. Tancar període de seguiment.
  6. Utilitats del mòdul de seguiment econòmic.
 3. Certificació gràfica.
  1. Certificació gràfica.
  2. Certificació parcial gràfica.
 4. Vinculació de objectes BIM amb partides d’obra.
  1. Llegir IFC.
  2. Tipus BIM.
  3. Associar partides al tipus BIM.
  4. Assignació de conjunt de propietats.
 5. Importació amidaments multiplataforma.
  1. Configuració de la importació.
  2. Gestió d’importacions.
  3. Criteris sobre escriptura d’amidaments existents.
 6. Revisió de les línies d’amidament.
  1. Comprovació amb el Visor BIM-Viewer.
  2. Indicació de la revisió.
 7. Exportar seguiment a IFC.

TCQ – BIM PLA DE TREBALL. Progrés

 1. Introducció de les dades de progrés del pla.
 2. Relació econòmica amb les dades del seguiment econòmic.
 3. Anàlisi temporal i econòmic a progrés. Correcció d’errors.
 4. Enllaços incoherents amb les dades de planificació.
 5. Interpretació del diagrama de Gantt a progrés.
 6. Fus de previsió de certificacions e histograma de certificacions a progrés.
 7. Utilitats del pla de treball.
 8. Llistats.
 9. Mostrar nivell de certificació al visor.
 10. Representació 3D a data d’anàlisi.
 11. Representació 4D del pla de treball.
Programa: TCQ