S’aprèn a importar, exportar i tractar amb TCQ amidaments de les principals plataformes BIM.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

comprar

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 10 hores (en dos sessions de 5 hores)
Horari: de 9,00 a 14,00
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 260 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 325 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 12 setmanes hàbils.
Horari: S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 156 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 195 € + IVA

Temari

 1. Introducció.
 2. Conceptes bàsics TCQ-BEDEC
  • Creació d’un pressupost buit de TCQ.
  • Com obrir una obra de TCQ.
  • Estructura d’un pressupost.
  • Importació estructura d’un pressupost d’un arxiu TCQ.
  • Importació estructura d’un pressupost d’Excel.
  • Banc BEDEC.
  • Estructures d’informació al banc BEDEC. Diferència entre element, partida, conjunts de partida.
  • Com funciona el banc BEDEC d’Internet i com copiar partides.
  • Objectes BIM.
  • Creació de partides i conjunts de partides.
  • Creació de partides d’obra amb justificació de preus, conjunts de partides.
  • Amidaments detallats.
 3. Visor BIM-Viewer.
  • Com obrir el visor TCQ BIM Viewer.
  • Finestra principal de navegació.
  • Com obrir el model.
  • Menú arxiu.
  • Llista d’objectes i propietats.
  • Barra de localització.
  • Vista del model 3D/2D. Menú vista.
  • Menú objectes.
  • Menú mesures.
  • Menú canvis.
 4. Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra.
  • Llegir IFC.
  • Tipus BIM.
  • Associar partides al tipus BIM.
  • Assignació de conjunt de propietats.
  • Supressió tipus BIM.
  • Vinculació objectes eCOB.
 5. Importació amidaments multiplataforma.
  • Configuració de la importació.
  • Gestió d’importacions.
  • Criteris sobre escriptura d’amidaments existents.
 6. Revisió de les línies d’amidaments.
  • Comprovació amb el Visor BIM-Viewer.
  • Indicació de la revisió.
 7. Autodesk-Revit.
  • Preparació arxiu IFC per treballar amb el Visor.
  • Treball directe d’extracció d’amidaments de Revit a TCQ.
   1. Menú BIM. Exportació de notes clau.
   2. Importació de l’arxiu txt a Revit.
   3. Configuració de creació de notes clau.
   4. Vincular una partida o conjunt de partides d’obra en un element del modelat.
   5. Generar arxiu txt.
   6. Menú BIM. Importació d’amidaments multiplataforma.
 8. Graphisoft-Archicad.
  • Preparació arxiu IFC per treballar amb el Visor.
  • Treball directe d’extracció d’amidaments de Archicad a TCQ.
   1. Menú BIM. Exportació d’estructura banc Graphisoft-Archicad (BC3 2002)
   2. Afegir menú ITeC a Archicad.
   3. Configuració de l’entorn de treball per poder vincular partides o conjunt de partides d’obra.
   4. Importació de l’arxiu bc3.
   5. Vincular una partida o conjunt de partides d’obra en un element del modelat.
   6. Generar arxiu bc3.
  • Menú BIM. Importació d’amidaments multiplataforma.
 9. Nemestcheck-Allplan.
  • Preparació arxiu IFC.
  • Treball directe d’extracció d’amidaments d’Allplan a TCQ.
   1. Menú BIM. Exportació catàleg Nemestcheck-Allplan.
   2. Com seleccionar un catàleg a materials.
   3. Com associar codis de materials a objectes.
   4. Com exportar els objectes xca a TCQ.
   5. Menú BIM. Importar amidaments d’Allplan
 10. Bentley-Aecosim.
  • Preparació arxiu IFC.
  • Treball directe d’extracció d’amidaments de Bentley-Aecosim a TCQ.
   1. Menú BIM. Exportació dataset Bentley-Aecosim.
   2. Opcions d’Aecosim.
   3. Menú BIM. Importar amidaments multiplataforma.
 11. Recodificació de partides d’obra.
 12. Recodificació de nivells de pressupost.
 13. Adaptar preus i plecs.
 14. Comparació de pressupostos.
 15. Segones o més importacions d’amidaments.
 16. Protecció i bloqueig d’amidaments.
 17. Pressupostos paramètrics.
Programa: TCQ