Embarca’t en el nostre Curs TCQ Pressupostos Mig

Coneix unes altres opcions del mòdul de pressupostos de TCQ.

El temari està estructurat en tres grans temes:

 1. Modificació de partides i de preus
 2. Configuració d’amidamens
 3. Generació de llistats i arxius

Online

Durada d’accés al curs: 1 mes
Idioma: Aquest curs s’imparteix en castellà.
Import de la matrícula: 50 € + IVA

El curs consta d’un video de 1 hora i 28 minuts que s’enviarà mitjançant un correu amb les credencials pertinents per poder accedir-hi.

Comprar

Temari

 1. Obrir un pressupost.
 2. Canviar d’ordre els diferents nivells.
 3. Altres bancs de referència.
 4. Canviar d’ordre les partides.
 5. Modificació de partides.
 6. Recodificació de partides.
 7. Revisió d’amidaments.
 8. Amidaments detallats sobre plànol.
 9. Vinculació d’amidaments
  1. Copiar/enganxar vincles, arrossegar vincles.
  2. Pressupost paramètric: amidaments bàsics. Vista clon.
 10. Modificació de preus.
  1. Per coeficients en cada un dels elements.
  2. Per ajust d’import.
  3. Globalment per coeficient.
 11. Netejar partides amb amidament zero.
 12. Verificació de pressupost.
 13. Neteja del banc de preus.
 14. Configuració de llistats.
 15. Inserir logo.
 16. Exportació del pressupost TCQ a Excel.
 17. Importació del pressupost d’Excel a TCQ.
 18. Exportació de TCQ a format FIEBDC3.
 19. Importació de FIEBDC3 a TCQ.
 20. Còpia d’una obra.
 21. Exportació i importació a TCQi.
Programa: TCQ