Coneix altres opcions del mòdul de pressupostos de TCQ.

Online

Durada: 2 hores
Idioma: Aquest curs s’imparteix en castellà.
Import de la matrícula: 45 € + IVA

Comprar

Temari

 1. Obrir un pressupost.
 2. Canviar d’ordre els diferents nivells.
 3. Altres bancs de referència.
 4. Canviar d’ordre les partides.
 5. Modificació de partides.
 6. Recodificació de partides.
 7. Revisió d’amidaments.
 8. Amidaments detallats sobre plànol.
 9. Vinculació d’amidaments
  1. Copiar/enganxar vincles, arrossegar vincles.
  2. Pressupost paramètric: amidaments bàsics. Vista clon.
 10. Modificació de preus.
  1. Per coeficients en cada un dels elements.
  2. Per ajust d’import.
  3. Globalment per coeficient.
 11. Netejar partides amb amidament zero.
 12. Verificació de pressupost.
 13. Neteja del banc de preus.
 14. Configuració de llistats.
 15. Inserir logo.
 16. Exportació del pressupost TCQ a Excel.
 17. Importació del pressupost d’Excel a TCQ.
 18. Exportació de TCQ a format FIEBDC3.
 19. Importació de FIEBDC3 a TCQ.
 20. Còpia d’una obra.
 21. Exportació i importació a TCQi.
Programa: TCQ