ITeC/ Cursos/Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus
tcq

Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus

S’aprèn a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 7 hores
Horari: de 9,30 a 13,30 i de 15,00 a 18,00
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 159 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 199 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
Horari: S'inicia el primer dimecres de cada mes.
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 144 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 180 € + IVA

Temari

 1. Iniciar/obrir una obra.
 2. L’estructura del pressupost.
 3. Utilització dels bancs discrets de l’ITeC.
 4. Utilització del banc paramètric de l’ITeC.
 5. Incorporació d’elements constructius al pressupost.
 6. Modificació d’elements constructius.
 7. Creació de nous elements constructius.
 8. Plec de condicions tècniques.
 9. Amidaments de les línies de pressupost.
 10. Imports dels nodes i import total del pressupost.
 11. Còpies d’obres.
 12. Utilitats del mòdul de pressupostos.
 13. Últim full de pressupost.
 14. Documents del pressupost.
 15. Exportació/importació a Excel.
 16. Exportació/importació a FIEBDC-3.
Programa: TCQ