Descobreix les opcions avançades del mòdul de pressupostos.

Per a aquest curs és imprescindible un bon coneixement del mòdul de pressupostos de TCQ.

Online

Durada: 2 hores
Idioma: Aquest curs s’imparteix en castellà.
Import de la matrícula: 45 € + IVA

Comprar

Temari

 1. Importar estructura nivells d’un arxiu TCQ.
 2. Importar estructura nivells d’un arxiu Excel.
 3. Configuració copiar/enganxar.
 4. Posar amidaments a zero.
 5. Posar amidaments detallats com directes.
 6. Igualar despeses auxiliars.
 7. Concatenar amidaments detallats.
 8. Recodificar nivells.
 9. Configuració dels decimals de control numèric.
 10. Fusionar Pressupostos.
 11. Localització de partides i elements.
 12. Creació de Bancs particular.
 13. Fusionar Bancs
 14. Paràmetres.
 15. Adaptar preus.
 16. Comparar Pressupostos.
 17. Comparar Bancs.
 18. Modificació de preus.
 19. Còpia a preu zero.
 20. Entrada ràpida de preus.
 21. Comparació de modificats.
 22. Pestanya propietats.
 23. Configuració de llistats.
 24. Preferits
 25. Gràfics.
 26. Marca/desmarcar línies de pressupost i amidaments
 27. Novetats amidaments detallats.
 28. Conversió de moneda.
 29. Gestió de llistats.
 30. Detall de despeses indirectes.
 31. Creació d’un projecte per fases i llistat de Consolidació
Programa: TCQ