S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 4 hores
Horari: de 9,30 a 13,30
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 200 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 250 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
Horari: S'inicia el primer dimecres de cada mes.
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 160 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 200 € + IVA

Temari

 1. Idioma del programa.
 2. Banc de preus de l’ITeC.
 3. Banc de preus de l’usuari.
 4. Base de dades de referència.
 5. Quadern de registre.
  • Dades inicials.
  • Fitxa tipològica.
  • Informació gràfica.
  • Registre d’incidències.
  • Registre d’operacions.
 6. Document d’especificacions tècniques.
  • Projecte de l’edifici.
  • Instruccions d’ús i manteniment.
  • Pla de manteniment.
  • Fitxa general del pla.
  • Descripció constructiva.
  • Importació d’operacions.
  • Manteniment preventiu.
  • Manteniment substitutiu.
  • Manteniment corrector.
  • Plec de condicions.
 7. Gestió.
  • Contractes.
  • Calendari costos previstos.
  • Calendari de costos contractats.
  • Consulta preventiu.
  • Consulta substitutiu.
  • Consulta corrector.
  • Estat de contractació.
  • Informes de gestió.
 8. Arxiu de documents.
  • Registre de documents.
  • Alta documentació.
 9. Impressió de documents.
 10. Exportació de documents.
Programa: DicPla