ITeC/ Cursos/Gestió mediambiental
tcq

Gestió mediambiental

S’aprèn a confeccionar la gestió mediambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes mediambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 4 hores
Horari: de 9,30 a 13,30
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
Horari: S'inicia el primer dimecres de cada mes.
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 72 € + IVA
lients sense contracte de manteniment: 90 € + IVA

Temari

 1. Objectius del programa.
 2. Adaptar el pressupost amb un banc amb dades mediambientals.
 3. Correcció d’incidències.
 4. Assimilació de dades mediambientals.
 5. Entrada de dades.
 6. Consulta dels diferents resultats.
 7. La gestió de residus:
  • Reportatge fotogràfic.
  • Normativa aplicable.
  • Fitxa de minimització.
  • Residus d’excavació.
  • Separació de residus.
  • Operacions de gestió de residus.
  • Pictogrames.
  • Creació del pressupost de residus.
  • Obrir el pressupost de residus.
Programa: TCQ