S’aprèn a confeccionar la gestió ambiental analitzant, a partir de la realització d’un pressupost, diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció, relacionant de forma directa els aspectes tècnics, econòmics i ambientals de les solucions constructives i, en definitiva, del projecte amb el programa TCQ.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 4 hores
Horari: de 9,30 a 13,30
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
Horari: S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 72 € + IVA
lients sense contracte de manteniment: 90 € + IVA

Comprar

Temari

 1. Objectius del programa.
 2. Adaptar el pressupost amb un banc amb dades ambientals.
 3. Correcció d’incidències.
 4. Assimilació de dades ambientals.
 5. Entrada de dades.
 6. Consulta dels diferents resultats.
 7. La gestió de residus:
  • Reportatge fotogràfic.
  • Normativa aplicable.
  • Fitxa de minimització.
  • Residus d’excavació.
  • Separació de residus.
  • Operacions de gestió de residus.
  • Pictogrames.
  • Creació del pressupost de residus.
  • Obrir el pressupost de residus.
Programa: TCQ