S’aprèn a confeccionar un pla i seguiment de la qualitat amb el programa TCQ a partir d’una obra d’edificació o d’obra civil.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 7 hores
Horari: de 9,30 a 13,30 i de 15,00 a 18,00
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 159 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 199 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils. Horari: S'inicia el primer dimecres de cada mes. Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 144 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 180 € + IVA

Comprar

Temari

 1. Creació d’un pla de control de qualitat.
 2. Estructura del pla de control.
 3. Inclusió d’assaigs i/o àmbits de control.
 4. Gestió de freqüències.
 5. Càlcul del nombre d’assaigs.
 6. Coherència amb el pressupost de l’obra.
 7. Generació dels pressupostos de control de qualitat.
 8. Assignació d’especificacions.
 9. Progrés de la qualitat.
 10. Inici i actualització del seguiment econòmic.
 11. Certificació real d’assaigs.
 12. Encàrrecs i sèries .
 13. Informes de pla de control de qualitat.
 14. Fitxes de control.
Programa: TCQ