S’aprèn a preparar els estudis i/o plans de seguretat i salut d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 4 hores
Horari: de 9,30 a 13,30
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Modalitat online

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
Horari: S’inicia el primer i tercer dimecres de cada mes.
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 72 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 90 € + IVA

Comprar

Temari

  1. Iniciar un estudi i/o pla de seguretat i salut.
  2. Afegir activitats del banc de fitxes a l’Estudi de seguretat i salut.
  3. Creació d’activitats d’usuari.
  4. Avaluació de riscos d’una activitat, creació, modificació i supressió.
  5. Generar pressupost de seguretat i salut i càlcul d’amidaments.
  6. Coherència entre l’estudi, pressupost de seguretat i salut i pressupost d’obra.
  7. Generació de la memòria i el plec de l’estudi i/o pla de seguretat i salut.
  8. Gestió de gràfics.
  9. Generació del pla de seguretat i salut.
Programa: TCQ