S’aprèn a elaborar la comparació d’ofertes/pressupostos elaborats amb el programa d’amidaments i pressupostos de TCQ.

A qui va adreçat

S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Modalitat presencial

Durada: 4 hores
Horari: de 9:30 a 13:30
Import de la matrícula:
Clients amb contracte de manteniment: 79 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 99 € + IVA

Comprar

Temari

  1. Iniciar/obrir una licitació.
  2. Criteris d’homogeneïtzació.
  3. Carregar ofertes.
  4. Homogeneïtzar ofertes.
  5. Lectura de dades.
  6. Comparació de nodes/línies.
  7. Elaboració de llistats.
  8. Copiar licitació.
  9. Crear arxius LCT.
  10. Tractament d’arxius LCT.
Programa: TCQ