R+D+i

Contribucions R+D+i

Construcció sostenible
Anàlisi i càlcul d’impactes ambientals. Auditories energètiques i ambientals. Avaluació de l’economia circular.

Eines innovadores
Metodologies i eines per gestionar i prendre decisions amb un enfoc de cicle de vida – Anàlisis de Cicle de Vida (LCA) i Cost del Cicle de Vida (LCC). Els professionals creen el model de l’edifici utilitzant bases de dades i biblioteques BIM. Cada objecte té informació incrustada que permet determinar diferents impactes (preu, ambiental, etc.).

Orientació tècnica de producte innovador
Orientació tècnica, reglamentaria i de mercat en el desenvolupament de productes/sistemes innovadors, aquells que no tenen norma harmonitzada.

Avaluació i certificació tècnica de producte innovador
L’ITeC és un TAB (Organisme d’Avaluació Tècnica) membre de l’EOTA (Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica) que emet documents d’avaluació tècnica oficialment reconeguts per a productes de construcció innovadors.

Investigació de mercat
Anàlisi de l’encaix en el mercat dels productes innovadors (consum potencial, estat de la competència, posicionament) per mesurar i millorar la seva competitivitat.

Explotació
Model de negoci; Pla de negoci; Definició de recaptació de fons.

Formació
Eines de gestió per la presa de decisions en tot el procés constructiu (Pressupostos, Pla de Treball, Certificacions, Qualitat, Seguretat i Salut, comparació d’Ofertes, Gestió Mediambiental, Manteniment); Construcció Lean; BREAM; Building Information Modelling (BIM), Bases de dades de productes de la construcció.

Comunicació i difusió
L’ITeC representa els principals actors del sector de la construcció: entitats públiques i privades, associacions professionals i empresarials, així com universitats.

Contacte amb solucions innovadores i llocs de demostració
Col·laboració amb fabricants innovadors de la construcció i desenvolupadors d’edificis públics i privats.

Membres de xarxes professionals

  • EOTA, Organització Europea d’Avaluació Tècnica de l’àrea de productes de construcció;
  • Euroconstruct, Xarxa de previsió de mercats de construcció líder d’Europa;
  • FIE BDC, Format estàndard d’intercanvi de bases de dades per la construcció;
  • OBRA, Observatori de Barcelona per la rehabilitació arquitectònica;
  • SmartLivingPlat, Plataforma tecnològica en el sector de la domòtica, la inmòtica i les ciutats intel·ligents;
  • AEM, Associació Espanyola de Manteniment Industrial i Edificació;
  • Building Smart, Associació sense ànim de lucre de BIM;
  • Clúster ME, Clúster d’indústries, serveis i activitats econòmiques relacionades amb la construcció;
  • CLUSIC – Clúster de Seguretat Contra Incendis.