R+D+i

Contribucions R+D+i

Construcció sostenible
Anàlisi i càlcul d’impactes ambientals. Auditories energètiques i ambientals. Avaluació de l’economia circular.

Eines innovadores
Metodologies i eines per gestionar i prendre decisions amb un enfoc de cicle de vida – Anàlisis de Cicle de Vida (LCA) i Cost del Cicle de Vida (LCC). Els professionals creen el model de l’edifici utilitzant bases de dades i biblioteques BIM. Cada objecte té informació incrustada que permet determinar diferents impactes (preu, ambiental, etc.).

Orientació tècnica de producte innovador
Orientació tècnica, reglamentaria i de mercat en el desenvolupament de productes/sistemes innovadors, aquells que no tenen norma harmonitzada.

Avaluació i certificació tècnica de producte innovador
L’ITeC és un TAB (Organisme d’Avaluació Tècnica) membre de l’EOTA (Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica) que emet documents d’avaluació tècnica oficialment reconeguts per a productes de construcció innovadors.

Investigació de mercat
Anàlisi de l’encaix en el mercat dels productes innovadors (consum potencial, estat de la competència, posicionament) per mesurar i millorar la seva competitivitat.

Explotació
Model de negoci; Pla de negoci; Definició de recaptació de fons.

Formació
Eines de gestió per la presa de decisions en tot el procés constructiu (Pressupostos, Pla de Treball, Certificacions, Qualitat, Seguretat i Salut, comparació d’Ofertes, Gestió Mediambiental, Manteniment); Construcció Lean; BREAM; Building Information Modelling (BIM), Bases de dades de productes de la construcció.

Comunicació i difusió
L’ITeC representa els principals actors del sector de la construcció: entitats públiques i privades, associacions professionals i empresarials, així com universitats.

Contacte amb solucions innovadores i llocs de demostració
Col·laboració amb fabricants innovadors de la construcció i desenvolupadors d’edificis públics i privats.

Membres de xarxes professionals

 • EOTA, Organització Europea d’Avaluació Tècnica de l’àrea de productes de construcció;
 • Euroconstruct, Xarxa de previsió de mercats de construcció líder d’Europa;
 • FIE BDC, Format estàndard d’intercanvi de bases de dades per la construcció;
 • OBRA, Observatori de Barcelona per la rehabilitació arquitectònica;
 • SmartLivingPlat, Plataforma tecnològica en el sector de la domòtica, la inmòtica i les ciutats intel·ligents;
 • AEM, Associació Espanyola de Manteniment Industrial i Edificació;
 • Building Smart, Associació sense ànim de lucre de BIM;
 • Clúster ME, Clúster d’indústries, serveis i activitats econòmiques relacionades amb la construcció;
 • CLUSIC – Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Principals convocatòries d’interès

 • LC-EEB-01-2019: Integration of energy smart materials in non-residential buildings (IA);
 • LC-EEB-03-2019: New developments in plus energy houses (IA);
 • LC-EEB-05-2019-20: Integrated storage systems for residential buildings (IA);
 • CE-SC5-07-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes;
 • CE-SC5-08-2019-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy;
 • SC5-13-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems;
 • SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities;
 • LC-SC3-EE-1-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation;
 • LC-SC3-EE-2-2019: Integrated home renovation services;
 • LC-SC3-EE-3-2019-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the construction sector;
 • LC-SC3-EE-4-2019-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment;
 • LC-SC3-EE-5-2019-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification;
 • LC-SC3-SCC-1-2019-2020: Smart Cities and Communities;
 • Others: Eurostars, SMI instrument; Interreg MED – Sudoe; Urban Innovation Action; etc.