Recicla el teu edifici

L’ús de seccions constructives que tenen una gran capacitat de desmuntatge és molt petit en comparació amb la capacitat que realment existeix per al seu ús.

Això es deu en part al fet que les bases de dades d’elements constructius utilitzats pels tècnics que prescriuen per a la redacció dels seus projectes, no contenen visiblement la informació del desmantellament futur i fa impossible tenir en compte aquesta propietat en prendre decisions crucials.

Per a l’elaboració de pressupostos de projectes, és comú utilitzar bases de dades existents d’elements constructius seleccionant obres de construcció que ja estan definides.

ITeC és una fundació privada al servei de la societat que treballa en el camp del sector de la construcció. Els nostres objectius com a entitat de suport a la innovació són la generació i transferència d’informació i coneixement i la provisió de serveis tecnològics per millorar la competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i professionals.

Treballem amb la voluntat d’oferir bases de dades que permetin triar productes més sostenibles durant el procés de redacció / execució d’un projecte de construcció i al mateix temps afavorir la contractació pública ecològica. Abordar la gestió dels recursos del procés constructiu des de la perspectiva de l’economia circular.