Ets fabricant i utilitzes material reciclat?

La utilització de materials reciclats o de productes a les obres que incorporen un % de contingut reciclat és molt petita comparada amb el potencial d’absorció que podria tenir el sector de la construcció envers aquest tipus de productes.

Això te a veure, en part, a què les bases de dades* d’elements constructius que utilitzen els tècnics prescriptors per a la redacció dels seus pressupostos d’obra contenen una varietat petita de productes reciclats o amb contingut de reciclat, tot i existir una àmplia gama en el mercat.

Els pressupostos d’obra tenen caràcter contractual i és on es traslladen les característiques dels materials/elements/productes, en forma de partides d’obra, que s’han d’incorporar en un projecte de construcció.

L’ITeC és una fundació privada al servei de la societat que treballa en l’àmbit del sector de la construcció. Els nostres objectius com a entitat de suport a la innovació són la generació i la transferència d’informació i coneixement i la prestació de serveis tecnològics per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i professionals.

Treballem amb la voluntat d’oferir bases de dades que permetin triar productes més sostenibles durant el procés de redacció/execució d’un projecte de construcció i afavorir, alhora, la compra pública verda. Abordant la gestió dels recursos del procés constructiu des de la perspectiva de l’economia circular.

Si ets fabricant i estàs posant al mercat un producte més sostenible: Contacta amb nosaltres!

* Existeixen ajuts per la subcontractació de serveis tecnològics diferencials realitzats per proveïdors tecnològics acreditats per ACCIÓ. L’ITeC és assessor acreditat i aquest servei està subvencionat.