Ets fabricant i utilitzes material reciclat?

L’ús de materials reciclats o productes de construcció que incorporen un % de contingut reciclat és molt petit en comparació amb el potencial d’absorció que el sector de la construcció podria tenir en aquest tipus de productes.

Això es deu, en part, al fet que les bases de dades d’elements constructius, utilitzats pels prescriptors tècnics per a la redacció dels pressupostos dels seus projectes, contenen una petita varietat de productes reciclats o amb contingut reciclat, encara que podem trobar una àmplia gamma al mercat.

Els pressupostos del projecte són contractuals i és on es transfereixen les característiques dels materials / elements / productes, en forma d’obres de construcció, que s’han d’incorporar a un projecte de construcció.

ITeC és una fundació privada al servei de la societat que treballa en el camp del sector de la construcció. Els nostres objectius com a entitat de suport a la innovació són la generació i transferència d’informació i coneixement i la provisió de serveis tecnològics per millorar la competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i professionals.

Treballem amb la voluntat d’oferir bases de dades que permetin triar productes més sostenibles durant el procés de redacció / execució d’un projecte de construcció i al mateix temps afavorir la contractació pública ecològica. Abordar la gestió dels recursos del procés constructiu des de la perspectiva de l’economia circular.

Si vostè és un fabricant i està oferint al mercat un producte més sostenible: Contacti’ns!

* Hi subsidis per a la subcontractació de serveis tecnològics diferencials realitzats per proveïdors de tecnologia acreditats per ACCIÓ. ITeC és un assessor acreditat i aquest servei està subsidiat.