Avaluació del cicle de vida de BIM, BC3 i més

Des d’un arxiu IFC

Tregui les seves dades d’un model BIM exportat a IFC des de qualsevol programari de modelatge en el mercat i descobrirà una nova forma de treballar a la seva empresa per calcular la LCA (avaluació del cicle de vida).

Accedeixi a les bases de dades de les empreses amb la informació ambiental que necessita per al seu propi càlcul personalitzat. Tota la informació ambiental de la companyia és gratuïta en la seva avaluació de LCA.

ITeC li ofereix l’oportunitat d’ingressar a aquest món cada vegada més complicat d’una manera simple. Una vegada que s’obre la porta, les possibilitats són il·limitades. Comenceu amb un LCA i continuï amb el consum futur, el desmantellament, les companyies més ecològiques properes a vostè i una sèrie d’altres possibilitats encara no descobertes.

Format BC3

Si ja utilitza eines de digitalització per pressupostar i les dades es poden exportar al format BC3, podrà calcular el LCA (Life Cycle Assessment) i el LCC (Life Cycle Costing) amb TCQi GMA sense canviar cap metodologia de treball en la seva empresa.

ITeC fa que sigui fàcil per a qualsevol empresa llista per embarcar-se en la responsabilitat ambiental.