CURS DE NOVES TENDÈNCIES EN LA CONTRACTACIÓ DE PROJECTES I OBRES
IPD – Integrated Project Delivery

Introducció

La manera tradicional de contractar els projectes de construcció està basada en la pretensió que el dissenyador (arquitecte/enginyer) desenvolupa tota la documentació del projecte, i que el constructor -seleccionat després d’un procés de licitació/subhasta a la baixa- assumeix tot el risc econòmic del projecte. Les limitacions d’aquest model són ben patents, en forma de fracàs en alguns o molts dels objectius principals del projecte: increments de pressupost, retards, imprevistos, falta de qualitat, etc., moltes vegades acompanyat d’un ambient de desconfiança entre els actors , quan no de plets i denúncies judicials.

Els contractes IPD es van desenvolupar en el si de la comunitat Lean Construction. En poc temps han demostrat que és possible crear un ambient de treball col·laboratiu, alineant els interessos econòmics de tots els actors, amb transparència en costos reals i en la presa de decisions, i amb el constructor col·laborant amb l’arquitecte des del començament. Són també l’entorn adequat per implantar amb èxit eines com Last Planner System o el modelatge no frustrant amb BIM.

Al llarg del curs s’analitzarà en detall el mecanisme intern d’un contracte IPD ja molt treballat i experimentat als els EUA, el ConsensusDocs 300 edició 2016, i els reptes que suposa implantar-lo al nostre sistema jurídic. També s’analitzaran alguns casos d’èxit disponibles.

A qui va dirigit?

El curs està específicament dirigit a promotors privats i fons d’inversió que es plantegen fer inversions immobiliàries a Espanya. Està pensat per a la Direcció General, els representants dels projectes i els seus advocats o assessors legals. I també per la part de l’equip de projecte que ja estigui seleccionada, projectistes i constructor principalment.

Serà també útil per a propietaris i directius d’empreses constructores i estudis d’arquitectura o enginyeria que tinguin intenció de treballar sota contractes col·laboratius en el futur.

Dates programades

Noves dates
Dilluns 25/03/2019
Dilluns 01/04/2019
Dijous 04/04/2019
Dilluns 08/04/2019

Horari

de 16:00 a 20:00 h

Lloc

ITeC
Wellington 19
08018 Barcelona
On som

Import de la matrícula

Fins el 18 de marc: 800€
A partir del 19 de març: 1.000€
15% de descompte als clients que contractin més d’un curs.

Inscripció

Anul·lacions

Les inscripcions anul·lades a partir de les 48 hores anteriors l’inici del curs tindran un càrrec del 80% de l’import total.

Bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Les empreses poden obtenir bonificacions de la quota de la Seguretat Social quan inverteixen en la formació dels seus treballadors. Aquesta bonificació l’han de gestionar directament amb la Fundació Fundae.

Programa

1. Introducció

 1. Sistemes de desenvolupament de projectes en edificació.
 2. Comparació d’IPD amb altres sistemes possibles, i amb el tradicional DBB.
 3. Resultats mesurables de projectes ja realitzats amb IPD.
 4. Projectes en els quals IPD és aplicable, projectes en els que no.
 5. Promotors als quals convé IPD, i promotors als quals no.
 6. Constructors capaços o disposats a treballar sota IPD. Condicions.
 7. Dissenyadors capaços o disposats a treballar sota IPD. Condicions.
 8. Beneficis d‘IPD.

2. Fonaments de IPD

 1. Els principis rectors d’un contracte col·laboratiu.
 2. Com alinear els objectius de cada participant, valor i benefici.
 3. Validació del programa de necessitats i servei de preconstrucció.
 4. Pensament Lean: valor, malbaratament, compromís.

3. El contracte

 1. Explicació del contracte IPD ConsensusDOCS 300.
 2. Del contracte Tri-Party al Multi-party.
 3. Adaptació del contracte americà al sistema legal espanyol.
 4. Contractes “quasi-IPD”: possibilitats i riscos. Adaptar/desvirtuar.

4. El camí cap al contracte

 1. Alineació interna del promotor.
 2. Formació de l’equip integrat del projecte. Aspectes a tenir en compte (8).
 3. Com seleccionar el nucli inicial: dissenyador i constructor. Quan incorporar-los.
 4. Definició de rols i responsabilitats.
 5. Definició i mesura dels objectius de cost, temps i qualitat.
 6. Redefinició de costos, marges i beneficis d’arquitecte i de constructor.
 7. Penalitzacions i recompenses a l’IPD.
 8. Organització financera d’un projecte IPD.
 9. Implicacions legals.

5. Desenvolupament d’un projecte col·laboratiu

 1. Redefinició de fases del projecte. Del disseny conceptual al tancament.
 2. Col·laboració entre els actors, actituds necessàries.
 3. Procés de validació del programa. Porta GO/NO GO.
 4. Disseny centrat en el valor: com protegir l’objectiu de Cost.
 5. Col·locació a Big Room. Quan aplicar-la.
 6. Criteris d’acceptació de nous membres a l’Equip.
 7. Subcontractació i compres a IPD.
 8. Què significa transparència.
 9. Lean al servei del constructor: integració de BIM, construcció off-site.
 10. Lean al servei dels subcontractistes: integració de Last Planner/LBS.
 11. Gestió del risc.
 12. Panell de control del projecte.

6. Mantenir l’impuls

 1. Continuïtat de l’equip: gestionar els canvis de persones, la integració de les noves i la inèrcia de les antigues.
 2. Com mantenir la transparència.
 3. Quan sorgeixen els problemes (que sempre venen).
 4. Quan no hi ha consens entre els membres de l’equip.
 5. Com fer fracassar un projecte de IPD.
 6. Tancament del projecte.

Professors

Pedro Júdez és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.Treballa al sector de la construcció des de fa 35 anys.  És consultor en projectes d’edificació. Els darrers 10 en contractes col·laboratius i maldant per aplicar el paradigma Lean Construction, centrant-se en tres àrees:

 • IPD, Integrated Project Delivery: desenvolupament d’acords de col·laboració entre el propietari, l’arquitecte i el constructor.
 • BIM, modelatge d’informació de l’edifici: utilitzant les eines adequades des de la fase de disseny.
 • LPS Last-Planner i LBS (Location Based Services), Serveis baasats en Localització utilitzant els millors enfocaments de planificació per reduir el temps i generar una veritable col·laboració dins de l’equip de construcció.

La seva activitat està centrada en la millora de tot el procés de disseny i construcció en projectes d’edificació (projectes AECO: Arquitectura, Enginyeria, Construcció i Projectes Propietaris). Lean Construction, en definitiva.

També és professor associat del Departament de Projectes i Construcció de la UPC, on explica aquests conceptes a alumnes dels màsters en Enginyeria Industrial i en Construcció.

Víctor Roig. Consultor i Director General, Bimetric. És Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1985).Fins el 2011, va treballar a GPO Enginyeria com a enginyer de projectes, Project Manager de grans inversions, director general de la divisió d’Edificació i Project Manager. A partir del 2012, funda Bimetric Lab, de la qual és consultor i director general, amb l’objectiu d’impulsar els principis de la construcció Lean i la metodologia BIM en les empreses del sector. És Editor del web www.espacioleanbim.com, membre del Comitè de coordinació de la ‘Comissió Construïm el Futur’, impulsada per l’ITeC, i col·labora amb experts internacionals en la difusió dels principis de la construcció Lean i la metodologia BIM. Actualment, també és Professor Associat en el Departament de Construccions Arquitectòniques de l’EPSEB-UPC i membre del comitè organitzador de la conferència internacional ‘LIPS: Lean in Public Sector’.