Com assegurar la inversió en projectes immobiliaris?

CURS DE CONTRACTACIÓ COL·LABORATIVA LeanIPD – LEAN DESENVOLUPAMENT INTEGRAT DE PROJECTES.

MODALITAT ONLINE, 12 H., NOVEMBRE/DESEMBRE 2021.

Presentem la cinquena edició d’aquest curs, tercera en la modalitat online.

Inscripció

Introducció

La manera tradicional de contractar els projectes de construcció està basada en la pretensió que el dissenyador (arquitecte/enginyer) desenvolupa tota la documentació del projecte, i que el constructor -seleccionat després d’un procés de licitació/subhasta a la baixa- assumeix tot el risc econòmic del projecte. Les limitacions d’aquest model són ben patents, en forma de fracàs en alguns o molts dels objectius principals del projecte: increments de pressupost, retards, imprevistos, falta de qualitat, etc., moltes vegades acompanyat d’un ambient de desconfiança entre els actors , quan no de plets i denúncies judicials o abandonament d’obres.

La contractació col·laborativa inverteix aquest procés tradicional de desenvolupament del projecte, col·locant l’etapa de licitació i selecció del constructor abans de l’etapa de disseny detallat, contractant-lo al mateix temps que el dissenyador i alineant els seus interessos cap a l’èxit de la construcció.

Així, LeanIPD és la forma adequada de contractar aquells projectes en què el promotor busqui assegurar el valor de la seva inversió, més que obtenir el preu més baix possible.

Els contractes col·laboratius es van desenvolupar a principis d’aquest segle, en el si de la comunitat de pràctiques Lean Construction i venen a protegir l’organització del projecte perquè l’ambient col·laboratiu s’implanti i es mantingui en el temps. En aquests pocs anys, han demostrat com és possible crear un ambient de treball col·laboratiu, alineant els interessos econòmics de tots els actors, amb transparència en costos reals i en la presa de decisions, i amb el constructor col·laborant amb l’arquitecte des del començament. Són també l’entorn adequat per implantar amb èxit eines col·laboratives com Last Planner System o el modelatge no frustrant amb BIM.

En aquesta edició del curs presentarem la nova proposta de contracte LeonardoIPD 2021, que és una proposta de contracte col·laboratiu adaptat a la Llei d’Ordenació de l’Edificació i als bons usos i costums del nostre entorn, a partir de les millors i més recents experiències en contractació col·laborativa. També s’analitzaran alguns casos d’èxit disponibles.

Objectius

La idea és que, a l’acabar aquest curs, l’alumne sigui capaç de:

 • Entendre i conèixer els principals conceptes bàsics de la Contractació Col·laborativa LeanIPD – Integrated Project Delivery.
 • Conèixer a fons un model concret de contracte IPD: el ConsensusDoc 300 edició 2016 (anglès).
 • Proposar millores en el procés col·laboratiu de contractació a la seva organització.
 • Implementar tècniques de negociació i alineació dels interessos econòmics dels actors del projecte, en un entorn centrat en el valor i en el plantejament d’escenaris Guanyar – Guanyar.

A qui va dirigit?

El curs està específicament dirigit a promotors privats i fons d’inversió que es plantegen assegurar la seva inversió en la promoció de nous edificis. Està pensat per a la Direcció General, els representants dels projectes i els seus advocats o assessors legals. I també per la part de l’equip de projecte que ja estigui seleccionada, projectistes i constructor principalment.

Serà també útil per a propietaris i directius d’empreses constructores i estudis d’arquitectura o enginyeria que tinguin intenció de treballar sota contractes col·laboratius en el futur.

No s’aconsella la inscripció a estudiants o persones amb poca experiència al sector.

Programa

1. Introducció

 1. S’analitza conjuntament mitjançant dinàmiques de grup, el marc contractual sota el qual, tradicionalment, s’han desenvolupat els projectes de construcció, analitzant els aspectes fonamentals que el defineixen.
 2. Es fa un breu resum sobre el pensament Lean. Per a aquells que no tinguin cap coneixement previ, se’ls proporcionarà el link a un webinar d’introducció a Lean Construction de 60 minuts, per visualitzar abans de la sessió.
 3. S’exposen les condicions principals de la nova proposta “Lean Desenvolupament Integrat de Projectes” o LeanIPD (Integrated Project Delivery), i les condicions que han de complir tant les organitzacions com els projectes per a l’aplicació de LeanIPD.
 4. Es compararan els sistemes exposats, explicant les perspectives que diferencien la contractació LeanIPD de la tradicional, pel que fa a l’organització del projecte, al seu sistema operatiu i als termes comercials.

2. Fonaments de la contractació col·laborativa

  Es presenten els principis que permeten establir el nou marc de referència col·laboratiu, amb especial atenció a les tècniques disponibles per alinear els objectius de cada participant, els valors que han de regir la relació entre els membres de l’equip (confiança, transparència, etc.) i en definir les condicions de satisfacció basades en les propostes de valor per a tots els agents que hi intervenen.
  S’analitza en quins tipus de projectes és aplicable la contractació LeanIPD, i en quin tipus de projectes no. I què es requereix dels diversos actors (Promotor, Arquitecte i Constructor) perquè puguin treballar d’aquesta manera.
  S’analitzen també alguns exemples de propostes falsament col·laboratives, a les que els actors poden ser convidats, perquè puguin identificar-les a temps.

3. Selecció dels participants (Licitació)

  Un projecte LeanIPD no comença per la fase de Disseny, sinó per la de Licitació, a partir de el Pla de Negoci de l’Promotor. Així que s’analitzen els passos a seguir per seleccionar els membres de l’equip, inicialment l’Arquitecte responsable i el Contractista General. S’explica com es pot contractar un constructor quan encara no hi ha un disseny ni un pressupost.
  S’estudia la distribució de responsabilitats, els criteris per avaluar els objectius de el projecte, les bases per definir la distribució de recompenses i penalitzacions, i aspectes legals, financers i d’assegurances de responsabilitat.

4. El Desenvolupament d’un projecte col·laboratiu

  Es presenten i detallen les fases de desenvolupament d’un projecte LeanIPD: Validació, Pre-construcció, Construcció i Tancament, i les portes de sortida previstes al llarg d’aquest procés en cas que el projecte o algun dels actors no estigui complint les expectatives.
  Es presenta l’Equip Integrat de Projecte, qui l’integren i les funcions que té.
  Es presenten diverses tècniques i eines Lean que es poden aplicar durant el desenvolupament del projecte: Disseny centrat el Valor (TVD); Last Planner System, tant en disseny com a planificació i control de la producció; TaktTime; Co-localització en Big-room; etc

5. El contracte

  S’exposen diferents models de contracte que permeten gestionar aquest nou marc de treball basat en la col·laboració entre tots els agents, així com les opcions de transició que poden aplicar-se si el projecte ja ha començat sota el paradigma tradicional.
  1. S’analitza a fons la proposta del contracte

LeonardoIPD 2021

  , i es presenten altres tipus de contracte disponibles (Alliance, UK, Austràlia, Canadà, AIA, IFOA, etc.).

6. Mantenir l’impuls

  S’abordaran els aspectes a tenir en compte per mantenir el compromís de tots els agents amb els valors i objectius a assolir amb IPD, analitzant aspectes fonamentals com la gestió de canvis a l’equip, la resolució de problemes i els sistemes de presa de decisions davant canvis de projecte qui lidera, etc.

7. Presentació de casos

  Es presenten casos pràctics d’aplicació de IPD, de la mà dels seus actors principals, que exposaran les dificultats que han hagut de solucionar per poder dur a terme la implementació de IPD.

Dates i horari programat

El curs es desenvoluparà al llarg de 3 setmanes seguides, a base de 2 sessions setmanals de 2 h de durada, per facilitar un seguiment compatible amb una activitat laboral mínimament desconfinada:

 • Dilluns 15 de novembre (de 18:00 a 20:00 hores)
 • Dimecres 17 de novembre (de 18:00 a 20:00 hores)
 • Dilluns 22 de novembre (de 18:00 a 20:00 hores)
 • Dimecres 24 de novembre (de 18:00 a 20:00 hores)
 • Dilluns 29 de novembre (de 18:00 a 20:00 hores)
 • Dimecres 1 de desembre (de 18:00 a 20:00 hores)

Es facilitarà als alumnes que ho desitgin un espai pel Networking uns minuts abans de cada sessió, que permetrà conèixer altres experiències del sector i crear posibles sinèrgies.

Sistema d’evaluació

L’ITeC expedirà un certificat d’assistència, si l’alumne ha participat en un 80% de les hores lectives.

Metodologia docent

El curs està concebut com un seminari participatiu, no com una sèrie de xerrades.

Els dos ponents participen en totes les sessions, i animen els assistents a plantejar els seus dubtes o objeccions.

Es desenvolupa amb la metodologia presencial en línia, de manera que pot ser seguit des de qualsevol lloc amb un equipament informàtic bàsic (vegeu requeriments).

L’alumne comptarà amb accés a la plataforma Cursos ITeC, des de la qual podrà accedir a tot el material del curs, així com els links de connexió a les sessions en Zoom.

Només per a aquells casos de manca d’assistència, les sessions del curs seran gravades en vídeo, disponibles exclusivament per als alumnes inscrits, i fins després de 30 dies de la finalització del curs.

En funció de les normes de seguretat vigents amb relació al Covid-19, s’analitzarà la possibilitat de realitzar una de les sessions presencials per facilitar el networking entre tots aquells assistents que puguin desplaçar-se a Barcelona, si bé aquesta sessió s’emetria en línia.

Professorat

Pedro Júdez és Enginyer Industrial i Master of Advanced Studies per la Universitat Politècnica de Catalunya UPC. Treballa en el sector de la construcció des de fa 35 anys, els últims 15 aplicant contractes col·laboratius com a Representant de la Propietat. És professor associat del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció DEPC de la UPC. La seva investigació i activitat, tant a la indústria com a la universitat, està centrada en l’aplicació del paradigma i eines Lean Construction, especialment en el desenvolupament de projectes col·laboratius LeanIPD. A la UPC és professor de les assignatures Introduction to Lean Construction i BIM for Engineers, i dirigeix treballs final de màster en aquestes àrees

Víctor Roig. Consultor i Director General, Bimetric. És Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1985).Fins el 2011, va treballar a GPO Enginyeria com a enginyer de projectes, Project Manager de grans inversions, director general de la divisió d’Edificació i Project Manager. A partir del 2012, funda Bimetric Lab, de la qual és consultor i director general, amb l’objectiu d’impulsar els principis de la construcció Lean i la metodologia BIM en les empreses del sector. És Editor del web www.espacioleanbim.com, membre del Comitè de coordinació de la ‘Comissió Construïm el Futur’, impulsada per l’ITeC, i col·labora amb experts internacionals en la difusió dels principis de la construcció Lean i la metodologia BIM. Actualment, també és Professor Associat en el Departament de Construccions Arquitectòniques de l’EPSEB-UPC i membre del comitè organitzador de la conferència internacional ‘LIPS: Lean in Public Sector’.

Requeriments

Ordinador personal amb sistema operatiu Windows, Mac o Linux. Càmera web, micròfon i altaveus. No es pot realitzar el curs amb tauleta, iPad o mòbil.

Import de la matrícula

General: 650 € per alumne
15% als clients que contractin més d’un curs.
Inclou: assessorament en la connexió i documentació del curs.
L’ITeC es reserva el dret de cancel·lar o posposar el curs si no hi ha un grup mínim d’inscripcions.

Inscripció

Inscipció

Anul·lacions

Les inscripcions anul·lades a partir de les 48 hores anteriors l’inici del curs tindran un càrrec del 80% de l’import total.

Bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Les empreses poden obtenir bonificacions de la quota de la Seguretat Social quan inverteixen en la formació dels seus treballadors. Aquesta bonificació l’han de gestionar directament amb la Fundació Fundae.