CURS DE NOVES TENDÈNCIES EN LA CONTRACTACIÓ DE PROJECTES I OBRES
IPD – Integrated Project Delivery

Introducció

La manera tradicional de contractar els projectes de construcció està basada en la pretensió que el dissenyador (arquitecte/enginyer) desenvolupa tota la documentació del projecte, i que el constructor -seleccionat després d’un procés de licitació/subhasta a la baixa- assumeix tot el risc econòmic del projecte. Les limitacions d’aquest model són ben patents, en forma de fracàs en alguns o molts dels objectius principals del projecte: increments de pressupost, retards, imprevistos, falta de qualitat, etc., moltes vegades acompanyat d’un ambient de desconfiança entre els actors , quan no de plets i denúncies judicials.

Els contractes IPD es van desenvolupar en el si de la comunitat Lean Construction. En poc temps han demostrat que és possible crear un ambient de treball col·laboratiu, alineant els interessos econòmics de tots els actors, amb transparència en costos reals i en la presa de decisions, i amb el constructor col·laborant amb l’arquitecte des del començament. Són també l’entorn adequat per implantar amb èxit eines com Last Planner System o el modelatge no frustrant amb BIM.

Al llarg del curs s’analitzarà en detall el mecanisme intern d’un contracte IPD ja molt treballat i experimentat als els EUA, el ConsensusDocs 300 edició 2016, i els reptes que suposa implantar-lo al nostre sistema jurídic. També s’analitzaran alguns casos d’èxit disponibles.

A qui va dirigit?

El curs està específicament dirigit a promotors privats i fons d’inversió que es plantegen fer inversions immobiliàries a Espanya. Està pensat per a la Direcció General, els representants dels projectes i els seus advocats o assessors legals. I també per la part de l’equip de projecte que ja estigui seleccionada, projectistes i constructor principalment.

Serà també útil per a propietaris i directius d’empreses constructores i estudis d’arquitectura o enginyeria que tinguin intenció de treballar sota contractes col·laboratius en el futur.

Programa

1. Introducció

  S’analitza el marc contractual actual en què es desenvolupen els projectes de construcció, enumerant els aspectes fonamentals que el defineixen per poder comparar-los amb la nova proposta de Desenvolupament Integrat de Projectes (IPD en anglès).
  Tanmateix, s’exposen les condicions principals que han de complir tant les organitzacions com els projectes per a l’aplicació de IPD.
  Finalment, es fa una breu introducció a la filosofia LEAN, ja que els seus principis són les bases per a la implementació d’un IPD.

2. Fonaments de IPD

  A continuació, es presenten els principis que permet establir el nou marc de referència de IPD, amb especial atenció sobre com alinear els objectius de cada participant, els valors que han de regir la relació entre els membres de l’equip (confiança, transparència, etc.) i definir les condicions de satisfacció basades en les propostes de valor per a tots els agents que hi intervenen.

3. El Contracte

  S’exposen diferents models de contracte que permeten gestionar aquest nou marc de treball IPD basat en la col·laboració entre tots els agents, així com altres opcions que es poden aplicar en una primera etapa de transició.

4. El camí al Contracte

  S’analitzen els passos a seguir per a la implementació del nou tipus de contracte, amb especial atenció als aspectes relacionats amb la selecció dels membres de l’equip, la distribució de responsabilitats, els criteris per avaluar els objectius de cost, qualitat i termini, les bases per a definir la distribució de recompenses i penalitzacions, i aspectes legals, financers i d’assegurances de responsabilitat.

5. Desenvolupament d’un projecte col·laboratiu

  En aquest punt del curs es presentaran diferents tècniques que es poden aplicar durant el desenvolupament d’un IPD, com pel procés de validació del programa (Go / No Go), la co-localització (Big-room), la gestió de subcontractació i compres, la gestió de producció (Last Planner System) o el pla de riscos de l’actuació. Es presentaran casos pràctics de les diferents opcions.

6. Mantenir l’impuls

  S’abordaran els aspectes a tenir en compte per mantenir el compromís de tots els agents amb els valors i objectius a assolir amb IPD, analitzant aspectes fonamentals com la gestió de canvis a l’equip, la resolució de problemes i els sistemes de presa de decisions davant canvis de projecte.

7. Presentació de casos del nostre àmbit

  En aquesta sessió es presentaran casos pràctics d’aplicació de IPD a Espanya, de la mà dels seus actors principals, que exposaran les dificultats que han hagut de solucionar per poder dur a terme la implementació de IPD.

8. Discussió i conclusions

  Si bé en tot el curs es fomenta la participació dels assistents, al final del curs es realitzarà un debat general per consolidar les idees fonamentals que s’han après durant el desenvolupament del mateix.

Metodologia docent

El curs serà presencial i molt participatiu, a la darrera sessió s’exposaran casos pràctics aplicats a Espanya presentats pels actors que han participat en la implementació de IPD.

Professors

Pedro Júdez és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya.Treballa al sector de la construcció des de fa 35 anys. És consultor en projectes d’edificació. Els darrers 10 en contractes col·laboratius i maldant per aplicar el paradigma Lean Construction, centrant-se en tres àrees:

 • IPD, Integrated Project Delivery: desenvolupament d’acords de col·laboració entre el propietari, l’arquitecte i el constructor.
 • BIM, modelatge d’informació de l’edifici: utilitzant les eines adequades des de la fase de disseny.
 • LPS Last-Planner i LBS (Location Based Services), Serveis baasats en Localització utilitzant els millors enfocaments de planificació per reduir el temps i generar una veritable col·laboració dins de l’equip de construcció.

La seva activitat està centrada en la millora de tot el procés de disseny i construcció en projectes d’edificació (projectes AECO: Arquitectura, Enginyeria, Construcció i Projectes Propietaris). Lean Construction, en definitiva.

També és professor associat del Departament de Projectes i Construcció de la UPC, on explica aquests conceptes a alumnes dels màsters en Enginyeria Industrial i en Construcció.

Víctor Roig. Consultor i Director General, Bimetric. És Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1985).Fins el 2011, va treballar a GPO Enginyeria com a enginyer de projectes, Project Manager de grans inversions, director general de la divisió d’Edificació i Project Manager. A partir del 2012, funda Bimetric Lab, de la qual és consultor i director general, amb l’objectiu d’impulsar els principis de la construcció Lean i la metodologia BIM en les empreses del sector. És Editor del web www.espacioleanbim.com, membre del Comitè de coordinació de la ‘Comissió Construïm el Futur’, impulsada per l’ITeC, i col·labora amb experts internacionals en la difusió dels principis de la construcció Lean i la metodologia BIM. Actualment, també és Professor Associat en el Departament de Construccions Arquitectòniques de l’EPSEB-UPC i membre del comitè organitzador de la conferència internacional ‘LIPS: Lean in Public Sector’.

Dates i horari programat

Barcelona
Primer trimestre 2020

Madrid
Dilluns 11 i 18 de novembre. Horari d’11:00 a 18:00 hores
Dilluns 25 de novembre. Horari de 10:00 a 14:00 hores

Lloc

Barcelona
ITeC
Wellington 19
08018 Barcelona
On som

Madrid
APCE
Diego de León 50, 2ª planta.
28006 Madrid

Import de la matrícula

General: 990 € per alumne
Inclou: assistència, documentació, dinar i servei de cafè
L’ITeC es reserva el dret de cancel·lar o posposar el curs si no hi ha un grup mínim d’inscripcions.

Inscripció

Anul·lacions

Les inscripcions anul·lades a partir de les 48 hores anteriors l’inici del curs tindran un càrrec del 80% de l’import total.

Bonificacions a la quota de la Seguretat Social

Les empreses poden obtenir bonificacions de la quota de la Seguretat Social quan inverteixen en la formació dels seus treballadors. Aquesta bonificació l’han de gestionar directament amb la Fundació Fundae.