banner-tcq-53-cat

Control de projecte i obra en entorns de treball BIM amb TCQ v5.3

Amb la versió 5.3 de TCQ es posa a l’abast dels agents de la construcció una potent eina que permet treballar en entorns BIM una bona part del procés de disseny i construcció: els  amidaments, el pressupost, la planificació d’obra, la certificació i el seguiment del progrés de l’obra, per arribar finalment a l’as built que tanca la fase d’execució.

TCQ 5.3 segueix apostant i potenciant les seves capacitats per a treballar en entorns multiplataforma, i integrant la informació obtinguda des de diferents fonts: els models en format IFC, les exportacions de dades des de les principals plataformes de modelat, i qualsevol dada que es pugui extraure de programari propi de cada disciplina en formats tabulats.

Aquesta versió, que posa el focus en la incorporació al treball BIM de la Planificació i seguiment d’obra, incorpora  a més noves funcionalitats en tots els mòduls per tal d’agilitzar els treballs i augmentar el control sobre aquests.

TCQ incorpora des d’aquesta versió la detecció de models BIM desenvolupats amb objectes en estàndard eCOB, la qual cosa permet automatitzar els processos d’assignació de partides d’obra a elements BIM.

El visor de models BIM en format IFC incorpora funcions de federació de models.

Programa de la sessió

  • Acreditació
  • Inici de la sessió

TCQ de l’avantprojecte a l’as built
TCQ adaptat a l’estàndard eCOB
Nova versió del visor de models IFC: federació de models
Novetats dels mòduls: Pressupost / Planificació-Seguiment / Certificació

  • Precs i Preguntes
  • Finalització de la Jornada.

Ponents

  • Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC.
  • Maria Elena Pla, Responsable del Projecte BIM.
  • Maria Villegas, Departament de Suport Tècnic i Formació.
  • Joan Miquel Rivera, Director Comercial.

Activitat gratuïta

Dates:

BARCELONA

Dia: 11 i 13 de juny de 2018
Hora: 16:00h – 18:30h
Lloc: Sala d’actes de l’ITeC. Wellington 19, Barcelona
Inscripció

GIRONA

Dia: 21 de juny de 2018
Hora: 16:30h – 19:00h
Inscripció

MÀLAGA

Dia: 21 de juny de 2018
Hora: 17:00h – 19:30h
Inscripció

SEVILLA

Dia: 21 de juny de 2018
Hora: 09:30h – 12:00h
Inscripció

LLEIDA

Dia: 26 de juny de 2018
Hora: 10:30h – 13:00h
Inscripció

VALLADOLID

Dia: 26 de juny de 2018
Hora: 16:30h – 19:00h
Inscripció

MADRID

Dia: 27 de juny de 2018
Hora: 16:00h – 18:30h
Inscripció

TARRAGONA

Dia: 28 de juny de 2018
Hora: 16:00h – 18:30h
Inscripció