Reconeixement del DAU

El DAU compta amb l’autorització i el reconeixement de l’administració pública:

  • BOE núm. 94 de 19 d’abril de 2002 (Resolució 7580 de 4 de març de 2002).
  • Inscripció al Registre General d’Organismes Autoritzats del Registre General del CTE, en tant que organisme autoritzat per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.

Podeu accedir directament al text de la resolució del Ministerio de Vivienda a través del següent enllaç: resolució reconeixement ITeC i DAU.

Consulteu la inscripció al Registre General del CTE