Comissió d’Experts

En el procés de concessió de cada DAU hi intervé una Comissió d’Experts externa a l’ITeC, tal com ho determina l’article XIV del Reglament del DAU. Aquesta Comissió està constituïda per un conjunt d’especialistes de la matèria.

Els experts d’aquesta Comissió poden ser designats a partir dels següents organismes o entitats, en representació de l’organització a la qual pertanyen o a títol personal, en qualitat d’experts:

 • Organitzacions de promotors constructors i constructors
 • Organitzacions de fabricants de productes de la construcció
 • Organitzacions d’instal·ladors o aplicadors de productes de la construcció
 • Col·legis professionals de tècnics relacionats amb la construcció
 • Representants de l’Administració relacionats amb el sector
 • Laboratoris, centres tecnològics, universitats i centres de recerca, i altres organismes, en representació de la infraestructura del sector
 • Organismes de control tècnic
 • Entitats asseguradores i reasseguradores
 • Experts de prestigi reconegut.

La composició de la Comissió d’Experts varia en funció del producte o sistema objecte del DAU. Un representant de l’ITeC en forma part.

L’ITeC vetlla per la competència, objectivitat, independència i imparcialitat de les persones integrants de la Comissió.

La identitat de les persones que formen la Comissió d’Experts és confidencial durant el procés d’elaboració d’un DAU.

Les funcions de la Comissió d’Experts són:

 • Assessorar l’equip tècnic del DAU en relació del PPA i d’altres documents parcials del procés d’elaboració del DAU
 • Comprovar que el procés d’avaluació s’ajusta a les premisses establertes al PPA, realitzant les observacions que cregui pertinent
 • Analitzar el document proposta de DAU, suggerint els comentaris o modificacions que cregui pertinents, així com les successives reedicions o modificacions del DAU.

La Comissió d’Experts es compromet a mantenir la confidencialitat dels documents i informació que li són facilitats en relació al DAU, en els termes que estableix l’article X del reglament del DAU.

Les persones citades a continuació han format part de les comissions d’experts dels diferents DAU concedits (s’indica també la insitució a la qual pertanyen en el moment de la seva participació en la Comissió d’Experts del DAU).

Comissió d’experts

Persona Institució
Alonso Izquierdo, Jesús Bureau Veritas Quality Internacional España SA
Altisent Pedrós, Ramon Maria Unitat Tècnica de Seguretat. Gabinet de Prevenció i Seguretat. Diputació de Barcelona
Aramburu Ibarluzea, Amaia Centro de Investigación Tecnológica – Cidemco
Arau Puchades, Higini Estudi acústic Higini Arau
Arjona Borrego, Josep Maria Qualibérica SL
Avellaneda Díaz-Grande, Jaume Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès Universistat Politècnica de Catalunya – UPC
Badenas Pertegaz, Josep Lluís Departament de Medi Ambient i Habitatge – Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge – Generalitat de Catalunya
Bellmunt Ribas, Rafel Centre Tecnològic de la Construcció – imAt
Blázquez Boya, Antoni Blázquez Guanter SLP
Bobes Picornell, Arcadi de Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
Calleja Baciero, Lucila Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – COAC
Camino Olea, María Soledad Departamento de Construcciones Arquitectónicas Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad de Valladolid
Casanovas Boixareu, Xavier Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Castelló Planas, Xantal Inteinco SA
Ceres Hernández, Felicià Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – UPC
Crespo Sánchez, Eva Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
Daumal Domènech, Francesc de Paula Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – UPC
Escriu Giró, Amadeu Centre d’estudis de la construcció – Cecam
Fernández Carrasco, Lucia Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
García Olmos, Francisco ACE Edificación Empresa
González Barroso, Josep Maria Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
Jiménez, David Col·legi D’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Labèrnia Badia, Carles Institut Tecnològic de Lleida – ITL
Laborda Farran, Josep Maria Qualibérica SL
Ley Álvarez, Alejandro Asociación de Organizaciones Independientes de Control de Calidad – AIC
Llorens Durán, Josep Ignasi de Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
Mañà Reixach, Fructuós Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – UPC
Marfil Cintas, Agustí CPV (Control Técnico y Prevención de Riesgos SA)
Martínez Benasat, Antoni Centre Català del Plàstic Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
Massagué Oliart, Antoni Associació de Consultors d’Estructures – ACE
Molinet, Víctor Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona
Munné Caballero, Oriol Centro de Investigación Tecnológica – Cidemco
Muñoz Soria, Gemma Departament de Construccions Arquitectòniques II Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – EPSEB
Osorio Galindo, Marta Servei de Prevenció – Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments – Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya
Paricio Casademunt, Antoni Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
Paricio Ansuategui, Ignasi Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – UPC
Pérez Cambra, Maria del Mar Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya – UPC
Pitarch Roig, Àngel Miquel Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció Construccions Arquitectòniques Universitat Jaume I
Porcar Ramos, José Luis Institut de Promoció Ceràmica – Diputació de Castelló
Pradas Riera, Gerard Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona
Pugibet Martí, Josep Maria Socotec Iberia SA
Ramoneda Civil, Jordi Socotec Iberia SA
Regalado Tesoro, Florentino Florentino Regalado & Asociados SL
Rejat Rodriguez, Miquel Servei de Prevenció – Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments – Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya
Rodríguez Guanter, María José Instituto Tecnológico de la Construcción – AIDICO
Romans Ramió, Joaquim Centre d’estudis de la construcció – Cecam
Roura Grabulosa, Pere Departament de Física – Universitat de Girona
Sarrablo Moreno, Vicenç Departament d’Arquitectura Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Universitat Internacional de Catalunya – UIC
Solé Bonet, Josep Ursa Insulation SA
Trigueros Romero, Antonio Centro Tecnológico de la Construcción de Murcia
Vázquez Ramonich, Enric Departament d’Enginyeria de la Construcció Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona – UPC
Villanueva Domínguez, Luis de Universidad Politécnica de Madrid
Viñas Boluda, Arcadi Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – COAC
Zamora Mestre, Joan-Lluís Departament de Construccions Arquitectòniques I Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès Universitat Politècnica de Catalunya – UPC