Llibre blanc del BIM

llibre-blanc-bim-portada-500px
Llibre blanc sobre la definició estratégica d’implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya

Aquesta publicació pren com a referència els continguts desenvolupats per la Comissió Construïm el Futur de l’ITeC, que va elaborar prèviament una proposta de camí de transició cap el BIM. El grup de coordinació d’aquesta comissió ha estat el redactor, i avui en dia és la referència per a la implantació del BIM a l’administració catalana.

Llibre blanc del BIM en format PDF