L’ITeC i el BIM

El Sector de la Construcció necessita d’una transformació profunda dels processos i tecnologies per fer front a un nou escenari ple d’objectius que han anat guanyant importància en els darrers temps: la viabilitat econòmica de les inversions, el control dels impactes mediambientals, amb l’eficiència energètica al capdavant i la necessitat d’augmentar el grau d’industrialització, exigeixen noves maneres de fer.

La implantació del BIM és una de les apostes tecnològiques amb més potencial en aquest sentit que modificarà necessàriament l’activitat de tots els agents del sector i la forma en que s’interrelacionen.

L’ITeC és una entitat que te representat en el seu patronat a una gran part dels agents del sector i de forma natural pot assumir un paper d’alt interès en aquest procés d’innovació tecnològica. La transversalitat de les entitats del seu patronat situa l’ITeC en una posició idònia per a realitzar tasques de suport per a la regulació del sistema.

Històricament, l’ITeC ha treballat intensament en el camp dels sistemes de gestió del procés constructiu i en el de les bases de dades digitals amb informació sobre preus, normativa, característiques tècniques, certificació i impacte mediambiental. Aquest bagatge adquireix un paper rellevant a l’hora d’afrontar els reptes que planteja l’adopció del BIM i per aquest motiu s’ha marcat tres grans eixos de treball en relació amb el BIM:

  • Participar en la definició de les metodologies i estàndards BIM
  • Facilitar l’entrada al BIM de tots els agents del sector
  • Integrar els productes i serveis de l’ITeC en la gestió BIM