La implantació del BIM a Espanya

A Espanya hi ha algunes experiències pioneres d’implantació del BIM per part d’institucions i administracions públiques. El capítol espanyol (Spanish Chapter) de l’associació internacional BuildingSmart que promou l’ús de d’estandards BIM oberts i interoperables està formalment constituït des de novembre de 2014 i s’ha proposat impulsar l’ús del BIM a nivell nacional implicant a tots els actors del sector, públics i privats. Com a membre de BuildingSmart, l’ITeC hi participa i coordina les seves accions amb els objectius de BuildingSmart.

L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació AENOR que desenvolupa normes tècniques i certificacions va constituir l’any 2012 el Comitè de Normalització AEN/CTN 41/SC13 per l’organització de models d’informació relatius a l’edificació i obra civil. L’ITeC s’hi ha incorporat recentment per aportar el seu coneixement sobre l’estructuració i ús de bases de dades en aquests àmbits.

El Ministeri de Foment va anunciar el passat 28 de abril en una jornada a Madrid la creació d’un grup de treball públic-privat per treballar en les mesures d’implantació de la metodologia BIM a Espanya. S’espera que durant els propers mesos aquest grup de treball prengui forma i defineixi el seu full de ruta en relació amb la transposició de la Directiva 2014/24/UE.

En el camp acadèmic, a la passada edició del Congrés EUBIM de la Universitat Politècnica de València es va acordar la publicació del manifest BIM acadèmic per demanar un pla de formació BIM integrat i col·laboratiu entre totes les institucions acadèmiques a nivell nacional i internacional. L’objectiu del pla és millorar la capacitació dels estudiants, professors i professionals del sector de la construcció.

A Catalunya, des de l’any 2014 l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya està iniciant experiències pilot de l’ús del BIM a projectes d’edificació, com a primers passos per valorar l’adopció del BIM a les obres públiques.

El febrer de 2015 a Barcelona, en el marc del congrés European BIM Summit diverses institucions catalanes van signar i fer pública una carta d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part de tots els agents que treballen a Catalunya.

Objectiu 2015-2016: Consensuar un mandat BIM a Catalunya
Objectiu 2017: Adopció d’uns estàndards IFC, guies, classificacions i processos d’entrega del model digital pensant en cada fase del projecte constructiu, de la seva execució, del posterior manteniment i de la seva integració en la ciutat. Definició d’uns protocols comuns en la creació i definició de la informació compartida entre els agents orientats a la plena interoperabilitat entre les parts.
Objectius 2018: Els equipaments i les infraestructures públiques de pressupost superior a 2 M€ s’hauran de produir en BIM en les fases de Disseny i Construcció.
Circumscriure aquest objectiu als projectes d’obra nova.
Objectius 2020: Tots els equipaments i les infraestructures públiques s’hauran de produir en BIM en totes les fases: disseny – construcció – manteniment.
Circumscriure aquest objectiu a tots els projectes d’obra nova i rehabilitació.

S’espera que aquestes i altres iniciatives institucionals d’àmbit estatal aniran avançant per assolir un objectiu comú de millora de l’eficiència a les obres de construcció i que aquesta aporti beneficis a tots els agents que hi participen.

El BIM Summit 2016 valora els avenços produïts el darrer any i fan públic un document Un any després, 10 reflexions.

MANIFIESTO BIM ACADÉMICO
BIMCAT Barcelona Declaration
BIM European Summit Barcelona 2016