Inscripció d’empreses al BEDEC

ITeC/Serveis/BEDEC/Inscripció d’empreses al BEDEC

Inscripció d’empreses al BEDEC

El BEDEC és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció que li ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d’objectes BIM, bancs d’entitats, bancs d’empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

Hi ha 2 modalitats d’inscripció d’empreses fabricants de productes al BEDEC:

Inscripció en el directori d’empreses

Formulari

El directori d’empreses fabricants i distribuidores de productes de la construcció recull les dades de contacte de l’empresa, així com els sectors dels seus productes comercials. El termini per a la publicació a la web és de 1 a 30 dies un cop emplenat i enviat el formulari.

Sol·licitar pressupost per a la subscripció al BEDEC

Formulari

L’ITeC elabora per a les empreses catàlegs propis per a Internet.

L’empresa només ha de facilitar la informació de què disposa i l’ITeC s’encarrega de la resta. El termini per a la publicació a la web és d’1 a 5 mesos (en funció de la modalitat) des del lliurament de la informació per part de l’empresa.

Modalitats:

 • Banc de preus Empresa, amb partides d’obra amb marca comercial, en format FIEBDC-3, el format estandard dels programes de pressupostos. Amb la modalitat addicional de poder integrar les partides d’obra del Banc de preus Empresa en el Banc de l’ITeC a fi d’obtenir un major rendiment i difusió.
 • Dades ambientals de cost energètic, emissions de CO2, de residus, % matèria primera i % contingut reciclat associats als elements, amb integració al Banc de preus Empresa, i/o a la web ITeC d’informació ambiental de productes i sistemes i/o, en el seu cas, al Banc ITeC. Si no té ecoetiquetes o altra informació ambiental, l’ITeC en crea les dades segons el model ACV.
 • BIM (Building Information Modelling), amb creació d’objectes BIM tridimensionals amb informació tècnico-comercial associada, per a ús per als nous programes de treball que estan modernitzant el sector.
 • Registre de Materials, amb la creació d’un catàleg de productes comercials amb imatges, característiques i certificats segons el CTE, i la seva inclussió a la web del Registre de Materials ( document reconegut del CTE ) i, en el seu cas, a la web de la base de dades de Marcatge CE.
 • Tarifa d’articles comercials.
 • Catàleg d’arxius comercials. Si disposa d’arxius dels seus productes o d’un banc en format FIEBDC-3 li publiquem a la web.
 • Combinació de les anteriors.

Qualsevol de les modalitats inclou:

 • Logotip de l’empresa, sectors dels productes, dades de contacte i accés a la seva pàgina web.
 • Consulta (arbre i cercador per paraules) i descàrrega gratuïtes de tota la informació.
 • Correu informatiu als usuaris de la metaBase en publicar-se el catàleg, i també pels canals Twitter i Facebook.
 • Nota de premsa que es tramet a la premsa tècnica especialitzada..
 • Lliurament de dos vincles web (castellà i català) que permeten que des de la web de l’empresa es pugui consultar i descarregar el seu Banc de preus Empresa, en format FIEBDC-3, ambdues funcionalitats sense cap necessitat de programació per part de l’empresa.