Introducció als contractes col·laboratius Lean IPD

15 d’abril de 2020

Pedro Júdez, Enginyer Industrial – Owner’s Representative

Integrated Project Delivery IPD és una de les grans troballes de la comunitat Lean Construction, promogut per inversors insatisfets amb el resultat de el sistema tradicional. És la forma de contractació més adequada per assegurar la inversió en projectes complexos o amb alta incertesa. La contractació col·laborativa comporta un canvi en el sistema de desenvolupament tradicional en els projectes de construcció: dissenyadors i constructors col·laboren des del principi de el projecte, signant un únic contracte; i participen de el risc i la recompensa d’acord amb el resultat global, a la fi de l’obra.