Visual ITeC

Visualitzador gratuït de bancs i pressupostos, amb el qual es poden consultar preus, plecs de condicions tècniques, pressupostos, dades mediambientals i informació d’empreses i de productes comercials de fitxers en format FIEBDC-3.

Des del Visual ITeC també es poden consultar directament tots els bancs del BEDEC a Internet: Banc ITeC, bancs d’entitats i bancs d’empreses.