Què és la metaBase


La metaBase és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció. Podeu trobar informació a la pàgina del buscador escrivint el nom de l’element de construcció, de la part de l'obra, o de l'empresa fabricant. El buscador respon amb la informació trobada en els bancs; si no és així us ofereix la possibilitat d’enviar la pregunta telemàticament.

També podeu consultar les pàgines dels buscadors dels bancs individualment mitjançant el corresponent buscador que opera igual que el de la metaBase. La informació dels bancs està interrelacionada.

Els bancs de la metaBase són:
  • - Banc BEDEC
  • - Banc d'Empreses
  • - Banc d'Entitats
  • - Banc de Marcatge CE
  • - Bancs de Magatzems

La metaBase, i els seus bancs, individualment, poden ser consultats mitjançant qualsevol dispositiu que disposi del programari corresponent.