Presentació dels Magatzems


En Magatzems s'identifiquen els magatzems de productes, amb informació de les dades de contacte. En la identificació de cada magatzem es detalla el contingut de la seva informació.