Presentació d’Entitats


En Entitats s'agrupen un conjunt de bancs d'Entitats que informen de les partides d'obra d'elements genèrics i dels plecs de condicions, d'ús obligat per a la redacció dels seus projectes. Cada Entitat és la responsable del contingut del seu banc. El contingut es detalla en la presentació de cada banc.

Actualment a la metaBase s’inclouen els bancs de les entitats següents:
  • - Aigües del Ter Llobregat
  • - Àrea Metropolitana de Barcelona
  • - Entitat (jardineria i paisatgisme)
  • - Forestal Catalana SA
  • - Infraestructures.cat
  • - Bagursa-Imu
  • - Incasòl
  • - Patrimoni Arquitectònic
  • - Port de Barcelona