Presentació d'Empreses


En Empreses s'identifiquen les empreses fabricants de productes, amb informació de les dades de l'empresa, el detall dels seus productes i, si en té, del Banc de l'Empresa en format FIEBDC-3. En la identificació de cada empresa es detallen les seves dades de contacte i la de les seves delegacions; en els productes es detallen les seves característiques, certificats i imatges; i en els bancs d'Empresa s'inclouen a més les partides d'obra amb la seva justificació de preus. Els bancs de preus FIE són de descàrrega gratuïta. El contingut es detalla en la presentació de cada banc.

La base de dades s'actualitza mensualment.