Presentació del Banc BEDECEl banc BEDEC de l'ITeC, banc estructurat de dades d'elements constructius, és el banc paramètric que conté 825.000 elements d'obra nova i manteniment d'edificació, urbanització, enginyeria civil, rehabilitació i restauració, seguretat i salut, assaigs de control i despeses indirectes, amb preus de referència per a totes les províncies i CCAA, 5.000 plecs de condicions tècniques, la integració dels productes comercials de 78 empreses i dades mediambientals (residus d'obra i d'embalatge, cost energètic, emissió de CO2, % matèria primera, % material reciclat i Cost Total per a l'Usuari). També conté un directori de normativa vigent i un directori de 3.115 empreses, amb la seva xarxa comercial i 5.500 productes comercials amb els seus certificats, característiques i imatges.

Amb els preus del banc BEDEC, un cop afegides les despeses indirectes, s'obté el PEM (Pressupost d'execució material). Per tant, no inclouen les despeses generals d'empresa (del 13% per a obres oficials), el benefici industrial (6% per a obres oficials), ni l'IVA.

Amb la llicència del banc BEDEC es té disponible addicionalment la versió informàtica dels llibres de Preus de referència de 50.000 elements, 51 pressupostos tipus d'edificació, urbanització i enginyeria civil, 78 bancs de preus d'empreses fabricants de productes de la construcció, i els bancs de les entitats Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat (jardineria i paisatgisme), Infraestructures.cat, Bagursa-Imu, Incasòl, Patrimoni Arquitectònic i Port de Barcelona.

El BEDEC permet tant la visualització del seu contingut com la utilització de la informació mitjançant els programes informàtics d'elaboració de pressupostos que llegeixin el format FIEBDC. També es publica anualment una selecció de la informació del banc BEDEC en els llibres: Preus de referència. Podeu veure-ho a la Botiga.

La base de dades s''actualitza periòdicament.

Consulteu també els Criteris del banc BEDEC.