Els paviments de terratzo tacats

Els paviments de terratzo tacats

Diagnosi d’unes patologies en unes promocions públiques d’habitatge de construcció recent en les que s’observen taques en els paviments de terratzo.

2000|Client públic
Recomanacions constructives, tècniques i econòmiques per al disseny i l'execució de vials i paviments públics urbans

Recomanacions constructives, tècniques i econòmiques per al disseny i l'execució de vials i paviments públics urbans

Recomanacions de disseny de paviments públics urbans destinats al trànsit rodat i vianants. Faciliten al projectista les variables a considerar, condicions tècniques dels materials, posada en obra i preu. Recopila les millors pràctiques de solucions constructives per la secció tipus, drenatge, junts i escocells. Tracta les situacions de construcció de ferms (trànsit o aparcament), paviments (voreres, places i grans espais destinats als vianants) i canvis de paviment.

1987|Client públic
Manual de paviments de llambordins de formigó

Manual de paviments de llambordins de formigó

Recull recomanacions i criteris de projecte i execució de paviments de llambordins de formigó. Explica com han de ser les capes que formen el ferm, les característiques dels llambordins i els elements del paviment. Detalla el procés i les especificacions de projecte en base a un catàleg de seccions adequades a la qualitat del substrat i el nivell del tràfic. Descriu les possibilitats expressives basades en el color, la forma i l’entramat.

1987|Client privat