ITeC/ Arxiu de projectes/Divisòries
Proposta de normativa per al projecte i execució d’obres de fàbrica de maó i bloc ceràmic

Proposta de normativa per al projecte i execució d’obres de fàbrica de maó i bloc ceràmic

A la vista de les mancances manifestes de la norma vigent de fàbrica de maó s’ha redactat una proposta que cobreix aspectes fins ara no tractats com: les noves peces de gran format que han aparegut en els darrers anys, la problemàtica dels ponts tèrmics, la proporcionalitat amb el risc sísmic i l’impacte mediambiental.

2000 - 2001|Client privat