El 12 de març vam dur a terme una nova sessió de la sèrie de webinars d’aquest primer trimestre de 2018, centrats en el BIM.

Maria Villegas, Tècnica del Departament de Suport Tècnic i Formació de l’ITeC, va ser l’encarregada d’apropar els assistents al procés d’elaboració de pressupostos BIM a partir d’arxius en format IFC.

El webinar es va centrar en com crear una obra des de zero, mitjançant la versió 5.2 del programa TCQ que dona la possibilitat d’elaborar un pressupost a partir de dades procedents de diferents plataformes de modelat.

També es van tractar altres punts necessaris a l’hora d’elaborar aquest tipus de pressupostos, com el visor BIM Viewer, que permet veure els objectes BIM en format IFC al TCQ, com vincular objectes BIM amb partides d’obra o fer importacions d’amidaments multiplataforma i amidaments BIM.