El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’ITeC analitzaran el complex però al mateix temps essencial tema dels pressupostos durant un webinar el pròxim 15 de juliol a les 11:00 h.

Els pressupostos són la base a partir de la qual desenvolupar qualsevol projecte, convertint-se en un element clau durant les etapes de planificació, licitació i certificació. Han d’incloure totes les tasques a fer, amb els temps necessaris per a executar-les i els materials que s’empraran.

Segurament ja fa temps que prepares pressupostos. Ara bé, els elabores de la manera més òptima per a treure’ls-hi el màxim rendiment? En aquest seminari et donarem els 7 punts fonamentals que cal fer per a configurar un bon pressupost i portar a l’èxit els teus projectes.

El temari de la sessió serà el següent:

  1. Estructurar el pressupost
  2. Redactar les partides d’obra
  3. Definir els preus
  4. Configurar el format dels amidaments
  5. Obtenir els imports de l’obra
  6. Definir el coeficient d’empresa
  7. Tancar l’import per a l’administració

Les dues hores de webinar permetran treballar de manera teòrica i pràctica cada apartat.

 

Dia:
15 de juliol de 2020

Hora:
D’11:00 h a 13:00 h

Durada:
1h 30’ de ponència i 30’ de preguntes

Ponent:
Rafel Moral, Tècnic del Departament de Suport i Formació de l’ITeC

– INSCRIPCIÓ –