Rafael Capdevila Becerra, professional de reconegut prestigi i amb una llarga experiència en projectes BIM, impartirà un webinar el dia 28 d’octubre a les 16:00 h, després de la introducció de Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC.

L’objectiu del webinar és mostrar els fluxos de treball que permeten el control total dels amidaments, el pressupost i la certificació d’una obra basats en models en format IFC. Una part important de la sessió consistirà en la presentació de les dinàmiques de treball que ajuden a superar els inconvenients que es presenten quan es disposa de models que no han estat exportats a IFC correctament o bé que no disposen de les dades necessàries.

Les eines que formen part dels fluxos que es presentaran són ben conegudes: Navisworks, Excel, i TCQ.

El programa serà el següent:

  1. Introducció
  2. La importància dels Properties Set en la gestió d’amidaments
  3. Amidaments en TCQ a partir de models IFC
  4. Flux de treball complet: del model natiu a IFC, gestió i control total sobre Navisworks, i connexió amb TCQ
  5. La traçabilitat entre models, independentment de la font de modelat
  6. Torn de preguntes

 

Dia: 28 d’octubre de 2019

Hora: 16:00 h

WEBINAR COMPLET, SI VOLS REBRE LA GRABACIÓ UN COP REALITZAT, INSCRIU-TE AQUÍ