Seguint amb la dinàmica de creació de webinars divulgatius sobre BIM, el proper dimecres 18 de juliol a les 11 hores, us oferirem el primer webinar sobre la versió 5.3 de TCQ presentada el mes passat.

El TCQ 5.3 permet desenvolupar una bona part del procés de disseny i construcció en entorns BIM, així com també continua apostant per treballar en multiplataforma i integrant la informació obtinguda de diferents fonts.

Maria Villegas, Tècnica del Departament de Suport Tècnic i Formació de l’ITeC, serà l’encarregada de mostrar les novetats d’aquesta nova versió de TCQ, tant en el mòdul de Pressupostos com en el mòdul de Pla de Treball.

El webinar es centrarà principalment en el mòdul de Pla de Treball i les novetats en el càlcul dels rendiments diaris i les durades de les tasques. Tot i així, també s’introduirà els oients en el treball amb el BIM a través d’un model en format IFC, tant en la fase de planificació com en la de progrés.