El disseny d’edificis per a un sol ús, sense pensar en el futur, resulta un error si perseguim la sostenibilitat com a element clau de desenvolupament. El pas definitiu en la gestió de residus és no generar-los, és a dir, la implementació de l’economia circular.

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat i l’objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia…) es mantingui en l’economia durant el major temps possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia.

Circular -no lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia, ja que el sector de la construcció ens deixa amb xifres poc encoratjadores:

  • 60% dels residus
  • 50% d’emissions de CO2
  • 20% consum d’aigua dolça
  • 40% de l’energia

No hi ha dubte que aquestes quantitats resulten alarmants si les mirem des del grau de conscienciació ambiental que posseïm avui dia.

L’objectiu del ITeC és reaprofitar els recursos de la construcció per a futures generacions. Per a això, és necessari anticipar-se i facilitar l’elecció de solucions sostenibles durant el procés de redacció/execució d’un projecte constructiu i afavorir alhora la creació de ciutats i comunitats sostenibles.

Aquesta tasca es realitza gràcies a l’indicador de % de desmontabilidad de les partides/sistemes constructius que et proporciona el programari TCQi GMA, creat pel ITeC i impulsat per l’Agència de residus de Catalunya, sota el nom del projecte RE-edifiCAT.

L’eina, proporciona un informe amb la desmuntabilitat potencial i real de l’obra, és a dir, s’obtenen dues dades; d’una banda el % potencial d’elements que es podrien desmuntar tenint com a origen les partides d’obra, i, per un altre, el valor real tenint en compte els elements constructius continguts en elles. Amb aquestes xifres, a més de ser conscients del nivell de desmontabilidad al qual pot arribar una obra, reduirem significativament els costos de realització d’aquesta, gràcies a la reutilització futura de la construcció.

En la imatge, es pot observar un exemple de l’informe que genera el programari TCQi GMAamb el qual es calcula aquesta capacitat de desmuntatge de l’obra. D’aquesta manera, per exemple, s’identifica que els fonaments podrien arribar a un nivell de desmontabilidad major si es construeix de manera diferent.

 

 

Segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible realitzats per l’ONU: “En cas que la població mundial abast els 9600 milions de persones en 2050, es podria necessitar l’equivalent a gairebé tres planetes per a proporcionar els recursos naturals necessaris per a mantenir els estils de vida actuals.” Està a les nostres mans i és hora de d’aturar el canvi climàtic.

Per un futur millor, amb tu.

T’agradaria conèixer més sobre la desmuntabilitat?