De l’1 al 3 de juliol, a Santiago de Compostela, es va celebrar el Congrés Lignomad 19, emmarcat dins les activitats organitzades per la xarxa Lignomad per a l’impuls de la fusta i altres materials lignocel·lulòsics en el sector de la construcció.

El projecte LIFE EcoTimberCell és un projecte pilot per validar i aplicar els sistemes estructurals ETC i aconseguir, així, reduir les emissions de CO2 derivades de la construcció i augmentar l’eficiència energètica dels habitatges, incrementant, a més, la demanda de fusta procedent de la gestió forestal sostenible. Els sistemes ETC milloren la competitivitat econòmica en el mercat respecte altres sistemes constructius en fusta, afavoreixen l’eficiència tèrmica dels tancaments i minimitzen el volum de fusta utilitzat respecte a altres sistemes.

Cadascun dels socis del projecte compta amb una funció concreta i complementària per desenvolupar els sistemes ETC amb garanties i fer-los arribar al mercat. Entre les tasques desenvolupades per l’ITeC es troben: la certificació i validació final dels sistemes ETC desenvolupats en el projecte, en el qual es durà a terme el marcatge CE dels sistemes ETC Box i ETC Frame, així com el protocol ETV (Verificació de Tecnologia Ambiental) de la tecnologia ETC.

A continuació podeu veure algunes de les ponències del primer dia del congrés. El primer projecte que es presenta és el LIFE EcoTimberCell, on l’ITeC mostra les activitats que desenvolupa al llarg del projecte.

Veure ponències

Aquest projecte ha rebut finançament del programa LIFE de la UE.