Els residus de plàstic representen aproximadament 0,3 milions de tones anuals a Catalunya i 25,1 milions de tones anuals a Europa. Alguns d’aquests residus es poden valoritzar per millorar el comportament tèrmic d’alguns productes, tot reduint l’impacte ambiental.

Bloc-replastic és un projecte liderat per l’ITeC i subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), dins la convocatòria d’ajuts per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular 2017, que té com a objectiu desenvolupar un bloc prefabricat de terra compactada amb altes prestacions tèrmiques a partir d’incorporar plàstic reciclat.

El projecte inclou la selecció del tipus òptim de residu, la definició detallada del procés industrial de fabricació, el programa d’assajos i proves amb un prototip, el qual representarà una innovació important per a aconseguir arribar al mercat amb aquest producte, reduir i valoritzar els residus plàstics com a materials de construcció.

L’ITeC col·labora amb Fetdeterra per fabricar les provetes per a realitzar els assajos de laboratori que es duran a terme a les instal·lacions d’Eurecat.

Es pretén que aquest producte, per les característiques tècniques, formals i de costos, es pugui posicionar avantatjosament al mercat.