Com ja és ben sabut, la construcció ocasiona un important impacte ambiental al nostre planeta. Davant d’aquesta situació i amb l’objectiu de canviar-la, l’ITeC ha signat un acord de col·laboració amb Climatetrade, plataforma blockchain per a compensar les emissions de CO2.

El pacte permetrà identificar els impactes ambientals dels projectes i obres amb més profunditat i durant les etapes de disseny, construcció i manteniment.

A més, project managers i gestors trobaran solucions per a mitigar les emissions de CO2 contra crèdits de carboni en registres internacionals gràcies a TCQ GMA, el mòdul de gestió ambiental del programa per la construcció.

L’acord inclou les activitats de construcció, d’operació i manteniment d’infraestructures, obres civils, edificació residencial i terciària, Facility Management i rehabilitació.