L’ITeC va acollir els socis del projecte HOUSEFUL a Barcelona durant els dies 11 i 12 d’abril per discutir sobre els avenços realitzats en els últims mesos i treballar en el futur del projecte.

Durant el matí del primer dia, els socis van tenir l’oportunitat de visitar dos dels edificis on es demostrarà la tecnologia HOUSEFUL. A la tarda i durant el següent dia, els socis van poder compartir els principals resultats obtinguts a les instal·lacions de ITeC.

Fins ara s’han fet avenços significatius en la identificació i selecció de solucions circulars innovadores per a edificis ja disponibles al mercat. Paral·lelament, s’ha treballat en la definició dels principis circulars bàsics seguint la nova metodologia per avaluar la circularitat de l’edifici.

S’ha treballat en l’estudi sociopolític dels edificis HOUSEFUL i la consegüent anàlisi de les parts interessades en cadascun d’aquests llocs. Els primers resultats han demostrat que:

  • hi ha una alta familiaritat amb l’enfocament de l’economia circular entre els grups d’interès enquestats;
  • l’aplicació de solucions d’Economia Circular en el sector de l’habitatge es considera molt motivadora;
  • les solucions circulars són altament aplicables i els agents enquestats van considerar aquestes solucions molt beneficioses;
  • els grups d’interès creuen que els riscos relacionats són inferiors als beneficis percebuts.

També s’han dut a terme treballs sobre models avançats de BIM i passaports de materials, s’ha avançat en l’estudi de mercat d’Espanya i Àustria, així com en el desenvolupament del SaaS de HOUSEFUL.

La trobada va ser una bona ocasió per intercanviar idees i col·laborar per impulsar l’adopció global d’un enfocament circular en el sector de l’habitatge.

Per més informació visita la web del projecte i subscriu-te a la newsletter.