Un nou paradigma en la construcció ha anat obrint-se pas durant aquests últims anys. Arribar a una metodologia d’economia circular és ara la nostra meta i el nostre deure, per a això existeixen diferents iniciatives que promouen aquest moviment, com és el cas dels Objectius de Desenvolupament Sostenible o del marc europeu del qual avui parlarem, Level(s).

Level(s) ajuda a dissenyar i construir edificis sostenibles tenint en compte tot el cicle de vida. A Europa, el sector de la construcció és un dels que més recursos consumeix, per això, la finalitat de Level(s) és implantar un sistema econòmic regeneratiu que minimitzi els recursos i el consum d’energia. Level(s) ajuda a l’usuari a identificar punts crítics i mostra com reduir l’impacte ambiental mitjançant uns indicadors de nivell.

El projecte es divideix en 6 macro objectius i 16 indicadors distribuïts en 3 àrees temàtiques segons el seu comportament. A més, Level (s) està estructurat en 3 nivells que es comporten de la següent manera:

  • Nivell 1: Nivell simple de tipus disseny conceptual del projecte de construcció. Avaluació qualitativa per al disseny i la presentació d’informes.
  • Nivell 2: Nivell intermedi de tipus disseny detallat i acompliment de la construcció de l’edifici. Avaluació quantitativa del rendiment dissenyat i el seguiment de la construcció d’acord amb unitats i mètodes estandarditzats.
  • Nivell 3: Nivell avançat de tipus acompliment tal com va ser construït i l’ús de com s’exerceix l’edifici després de la finalització i lliurament a client. Avaluació quantitativa del rendiment de el disseny i el seguiment de la construcció d’acord amb unitats i mètodes estandarditzats.

L’ITeC ha participat per conèixer els diferents nivells d’aplicació al marc Level(s), així com donar resposta als seus indicadors. Amb el nostre programari TCQi GMA hem pogut calcular algun d’aquests. Entre d’altres, destaquem la seva aplicació per a la determinació de l’1.1, 1.2, 2.1 o el 2.3 mitjançant els informes expedits pel software.

L’ITeC, com a institució de referència en formació, innovació i sostenibilitat, participa al projecte Level(s) des de fa anys. Al costat de l’equip de Level(s) i del Joint Research Centre de la Unió Europea, hem desenvolupat un marc d’avaluació que proporciona un llenguatge comú en l’acompliment d’edificis sostenibles.

En aquest enllaç es troba tota la informació que es necessita per començar amb el marc i els indicadors.

Avui dia continuem treballant en la incorporació de noves funcionalitats i indicadors per a TCQi GMA que facilitin la labor dels professionals.

La cooperació de Level(s) i l’ITeC ha estat de gran utilitat, perquè ens ha ajudat a marcar-nos nous objectius per als nostres programes i avançar en el que prediem que serà un futur circular.