Les anàlisis que habitualment es fan sobre la rendibilitat d’una rehabilitació solen concloure que rehabilitar un habitatge no és pels qui esperen un retorn econòmic immediat, sinó pels qui contemplen el llarg termini. Aquesta és precisament la motivació d’aquelles persones que planifiquen la seva jubilació, la qual cosa ha portat a la fundació La Casa que Ahorra a plantejar-se la pregunta: pot ser la rehabilitació una inversió comparable a un pla de pensions?

Per intentar respondre-la hem considerat un habitatge plurifamiliar “mitjà” i hem suposat que es sotmet a una rehabilitació que li atorga una qualificació energètica “C”. En paral·lel, hem calculat què passa si els diners que es destinarien a pagar la rehabilitació s’aporten a un pla de pensions en condicions de mercat. Tant el pla de pensions com la rehabilitació van registrant entrades any rere any: en el pla de pensions són els interessos; en la rehabilitació les entrades són els estalvis d’energia. La diferència és que el pla de pensions finalment s’esgota i deixa al seu titular amb un habitatge sense rehabilitar que consumeix molta energia. Per contra, el propietari del pis rehabilitat segueix beneficiant-se d’uns estalvis en la factura energètica que arriben a ser d’una quantia similar a la quota anual de capitalització del pla.

presentació del projecte