Aquesta nova aplicació informàtica, TCQi, parteix d’una actualització del TCQ2000 que incorpora, a més de millores en les prestacions, els avantatges que aporten les noves tecnologies.

La creació i el desenvolupament d’aquesta aplicació compta amb el finançament de: Infraestructures.cat, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Diputació de Girona i Àrea Metropolitana de Barcelona.

nota de premsa