La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción – CEPCO s’ha incorporat al conjunt d’entitats que participen en el desenvolupament i la difusió de l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB® a partir de la signatura del conveni específic de col·laboració.

CEPCO està formada avui en dia per 21 de les més rellevants Associacions Nacionals de Productes per a la Construcció, cadascuna d’elles representant a una família de materials. Això fa que, la Confederació respongui directament als interessos de 5.000 empreses i de 500.000 treballadors.

Entre les seves diverses activitats, CEPCO manté un perllongat esforç per aconseguir la millor i més correcte digitalització de la Indústria. La seva participació a la iniciativa que proposa eCOB® és molt significativa i reforça la utilització d’aquest estàndard com a referència comuna per al sector de la Construcció.

Amb la seva participació a eCOB®, CEPCO aportarà coneixement de valor sobre les necessitats de la indústria a aquest estàndard amb l’objectiu de facilitar a les empreses un instrument fonamental per a l’entrada dels seus productes als projectes desenvolupats amb metodologia BIM.

CEPCO s’uneix així al grup d’entitats que avui en dia ja estan vinculades a la iniciativa d’adopció de l’estàndard eCOB® l’interès del qual, és transversal a tots els agents que operen en qualsevol fase del cicle de vida dels actius del sector de la Construcció.

eCOB® és el primer estàndard publicat a Espanya amb caràcter obert i de lliure utilització per a tots els agents del sector, i permet el desenvolupament d’objectes BIM en qualsevol plataforma de modelat, bé siguin genèrics o de marca comercial. El seu ús garanteix una correcta estructura de la informació i un ineludible rigor tècnic per aconseguir altes cotes de qualitat en l’aplicació de la metodologia BIM.