Project Description

HOUSEFUL

Solucions i serveis circulars innovadors per a noves oportunitats de negoci en el sector de l’habitatge de la UE

+Info Web;

A nivell EU, el sector de l’habitatge consumeix el 50% dels materials extrets, el 40% del consum d’energia, el 30% del consum d’aigua, causa el 30% del residu total generat per la societat i el 35% de les emissions de gas hivernacle.

HOUSEFUL presentarà 11 solucions circulars en tot el cicle de vida d’un edifici, considerant energia, materials, residus, aigua.

 1. Definició d’un nou mètode per l’anàlisi de la circularitat;
 2. Captació d’oportunitats per oferir serveis circulars;
 3. Digitalització de materials amb informació de tot el cicle de vida;
 4. Obtenció de materials locals;
 5. Tractament i reutilització d’aigües de pluja i grises;
 6. Tractament i reutilització d’aigua no separada;
 7. Tractament d’aigües negres i residus orgànics per produir biogàs;
 8. Abonament/compost d’alta qualitat d’origen local (aigües negres);
 9. Gestió òptima de residus al final del cicle de vida de l’edifici (servei);
 10. Millora de l’eficiència energètica a partir de solucions passives;
 11. Garantir el estalvi energètic i la producció d’energia en edificis.

Resultat: 4 edificis pilot

Coordinador del projecte: Leitat
Número de contracte: 776708
Marc de finançament: CIRC-01-2016-2017 – Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects
Pressupost: 8.535.247 €
Període: De l’01/05/2018 a l’01/10/2022
Web: http://houseful.eu/es/
Més info a: CORDIS

 

EcoTimberCell Scaling Circular Business