Project Description

ECOTIMBERCELL

Sistemes estructurals cel·lulars ecològics per una edificació model de mitigació del canvi climàtic i posada en valor del sector forestal

+Info Web;

Segons la Directiva 2012/27/UE, l’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle entre un 80% i un 95% per al 2050 respecte al 1990.

Els edificis representen el 40% del consum d’energia final de la UE. Per tant, EcoTimberCell proposa desenvolupar un sistema estructural cel·lular de fusta.

  • Petjada de CO2 negativa a partir de fustes locals;
  • Envolvents econòmiques i amb baixa demanda energètica;
  • Reducció del cost energètic al final de la vida útil de l’edifici.

Resultat: prototip

Coordinador del projecte: USC
Número de contracte: LIFE17 CCM/ES/000074
Marc de finançament: LIFE Climate Change Mitigation
Pressupost: 2.000.642 €
Període: De l’01/09/2018 al 31/12/2021
Web: https://www.life-ecotimbercell.eu

 

BIMzeED Houseful