Project Description

BIMZEED

Formació per fer edificis de consum energètic gairebé nul (nZEB) utilitzant BIM

+Info Web;

La indústria de la construcció a Europa:

  • Està experimentant una revolució digital amb el BIM;
  • S’enfronta a grans reptes per assolir els objectius d’eficiència energètica

BIMzeED desenvolupa unitats d’aprenentatge per incloure als actuals cursos de formació i cobrir les necessitats existents.

Objectius:

  1. Una millor ocupabilitat;
  2. Un creixement baix en carboni;
  3. Habilitats verdes i nZEB (near Zero Energy Buildings);
  4. Augment de l’ocupació juvenil.

Resultat:

  • 12-16 Unitats d’aprenentatge
  • Capacitació de 120 educadors
  • 400-500 estudiants

Coordinador del projecte: LIT
Número de contracte: 600946
Marc de finançament: Erasmus+, Cooperation and Innovation for Good Practices (KA2) – Knowledge Alliances for higher education
Pressupost: 955.633,00 €
Període: De l’01/11/2018 al 31/10/2021
Web: http://bimzeed.eu/ca

 

Speedier EcoTimberCell