Saint-Gobain Weber s’incorpora com a mecenes Premium

ITeC/Mecenatge i club d'empreses/Saint-Gobain Weber s’incorpora com a mecenes Premium

Saint-Gobain Weber s’incorpora com a mecenes Premium

La companyia Saint-Gobain Weber és líder mundial en la fabricació de morters industrials per a la construcció, edificació i renovació. Present a 49 països, te més de 200 centres de producció arreu del món, una trajectòria de 110 anys d’experiència i va passar a formar part del holding Saint-Gobain, un dels grups industrials més grans del món, l’any 1982.

L’objectiu de Weber Saint-Gobain és oferir solucions innovadores en la col·locació i rejuntat de ceràmica, el revestiment i rehabilitació de façanes, l’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE), el tractament i decoració del sòl, els morters tèrmics, entre altres, a la vegada que contribueix a modificar els mètodes tradicionals de construcció, optimitzant costos, temps, qualitat, respectant els criteris de sostenibilitat.

El programa de mecenatge de l’ITeC te com a finalitat oferir a les empreses l’oportunitat de recolzar els valors i objectius de la institució, proporcionant-los, també, suport a nivell de comunicació i màrqueting i la possibilitat d’associar el seu nom a una entitat amb dilatada experiència i prestigi en el sector de la construcció.