Construcía, empresa pionera en la creació d’espais saludables per a corporacions i activitats comercials, s’afegeix al programa de mecenatge de l’ITeC.

El seva missió és comprometre’s amb la sostenibilitat, elaborant projectes basats en l’economia circular i cercant nous materials i solucions més saludables. A partir d’aquí, neixen els principis que defineixen la seva ètica: la transparència, la qualitat i la integritat.

Convertint-se en mecenes, Construcía recolza els valors de l’ITeC i col·labora en els seus eixos de creixement, centrats en establir un model constructiu en el que el cicle de vida i la sostenibilitat siguin els pilars essencials.