Certis, constructora que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit de l’obra civil i l’edificació, s’afegeix al programa de mecenatge de l’ITeC.

La seva missió és oferir un servei de construcció de qualitat i adaptat a les necessitats del client. A partir d’aquí, neixen els valors que defineixen la seva filosofia: l’excel·lència, la fidelitat, el compromís i la innovació.

A més de participar en obres de mobilitat o edificació, també col·labora en projectes vinculats a l’esport i al medi ambient.

Convertint-se en mecenes, Certis recolza els valors de l’ITeC i col·labora en els seus eixos de creixement, centrats en establir un model constructiu on el cicle de vida i la sostenibilitat siguin els pilars essencials.